Buitenlandreizen
Geplaatst op: 4 september 2017

Het Gerrit Komrij College kent een aantal buitenlandreizen die zich voornamelijk aan de start van het cursusjaar afspelen. Daarnaast zijn er meerdaagse excursies naar buitenlandse bestemmingen in het kader van de moderne vreemde talen en het gymnasium.

Om de reis goed te laten verlopen vragen we voor de aanvang altijd of de identiteitspapieren en zorgverzekering van de betreffende leerling in orde zijn. Daarnaast willen we altijd contactgegevens van ouders beschikbaar hebben. We zorgen ervoor goed voorbereid met onze leerlingen op reis te gaan.

Binnen het Schengengebied is er vrij verkeer van mensen en goederen. Dat betekent dat er aan de grens niet meer gecontroleerd wordt. De laatste tijd zijn er zorgen rond terreurdreiging en uitgevoerde aanslagen en wordt er meer en meer gecontroleerd aan grenzen en in steden. Er kunnen bij de grens onverwachte problemen ontstaan en niet alleen bij reizen naar een bestemming buiten een Schengenland wordt er tegenwoordig gecontroleerd. Het kan voorkomen dat volwassenen die een minderjarige bij zich hebben, moeten aantonen daar toestemming voor te hebben van de ouders.

Het Gerrit Komrij College heeft besloten voor iedere buitenlandreis een toestemmingsformulier van de ouders te vragen. Daarin staat vermeld dat de wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige leerling toestemming geeft aan de school om met zijn kind naar het buitenland te reizen. Binnenkort krijgen alle ouders waarvan het kind naar het buitenland reist een dergelijk formulier uitgereikt.


Sjef Lommen
Rector

Op deze pagina:

Er zijn geen tags aanwezig op deze pagina!