Vmbo bl/kl

website-1

Het vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs) duurt vier jaar en bereidt leerlingen voor op hun latere beroepsopleiding. Door een brede voorbereiding kan de uiteindelijke keuze voor een beroepsopleiding langer uitgesteld worden. De eerste 2 jaren vindt de basisvorming plaats, waarbij gewerkt wordt in kleine groepen.
Er is veel aandacht voor leerlingen met een lwoo-indicatie. Zij zijn van harte welkom in speciaal daarvoor ingerichte klassen. In het tweede leerjaar maken leerlingen kennis met de verschillende beroepsafdelingen.
In leerjaar 3 kiezen ze een beroepsafdeling en een leerweg. De leerweg kan basisberoepsgericht (bl) zijn of kaderberoepsgericht (kl). De leerbedrijven bestaan uit Consumptief, Handel & Verkoop, Verzorging en Motorvoertuigentechniek. Het onderwijs wordt dan voor de helft van de lestijd praktijkgericht en er is sprake van stage in de omgeving. Het examen start in leerjaar 3.
Vanaf schooljaar 2016-2017 wijzigen de namen van de leerwegen voor de leerlingen die dan instromen in de brugklas in: Horeca, Bakkerij  en Recreatie (HBR), Dienstverlening en Producten (DP), Zorg en Welzijn (ZW) en Mobiliteit en Transport (MT). Lees de uitgebreide informatie hier.

 

Maatwerktrajecten in het vmbo

Leerwerktrajecten en Flexstroom
In deze onderwijstrajecten ontvangt de leerling zowel op school als in een bedrijf onderwijs en behaalt een vmbo-diploma, dat het recht geeft om door te stromen naar niveau 1 van het middelbaar beroepsonderwijs.

 

Brugklas

De leerling wordt na overleg met de basisschool en de ouders/verzorgers ingedeeld in het niveau van het te verwachten diploma. De brugperiode is voor alle klassen, met uitzondering van het vmbo bl/kl, één jaar. Het is mogelijk na het eerste leerjaar over te stappen naar een ander niveau. Onze vmbo-bl/kl is ingericht om leerlingen met lwoo-indicatie op te vangen.

motorvoertuigen_GKC-1

Op deze pagina:

Er zijn geen tags aanwezig op deze pagina!