Gerrit Komrij College

Duurzaamheid voorop

Geplaatst op 11 maart 2020

Ook op het Gerrit Komrij College in Winterswijk staat duurzaamheid centraal. In het vmbo werd dit de afgelopen weken vertaald in de projectweken met de thema’s Wonen en Milieu. Er is vakoverstijgend gewerkt, waarbij leerlingen intensief samen moesten werken.   

De leerlingen van het 2e leerjaar kregen een rondleiding bij de ROVA over de wijze van afvalverwerking, stonden stil bij het behoud van de natuur door Natuurmonumenten te helpen met het onderhouden van een natuurgebied en gingen met een strandjutter aan het werk om van afval kunst te maken.

De leerlingen van leerjaar 1 gingen in gesprek met banken (Rabobank en SNS Bank) en makelaars (Houvast en Thoma Enning) in Winterswijk waar ze leerden wat er nodig is om een huis kunnen (ver)kopen, bezochten de GAMMA, waar ze een eigen badkamer ontwierpen en verbreedden hun horizon met een excursie naar Arnhem, waar ze een interactieve tocht liepen om meer te leren over de historie van Arnhem.

Een mooi project waarmee het Gerrit Komrij College binnen naar buiten brengt, en buiten naar binnen haalt.

Melissa Meuwszen
Docent vmbo  

Donderdag 5 maart hebben leerlingen uit vwo-5 een vakoverstijgende Energietransitie Masterclass gehad. Deze Masterclass gaf een helder en volledig overzicht van ons huidige energiesysteem, de klimaatproblematiek, inclusief de noodzaak en urgentie voor de energietransitie.      

Ze hebben nagedacht over mogelijke technische oplossingen en vervolgens debatteerden ze onderling over belanghebbende dilemma’s en de uitdaging die de implementatie met zich meebengt. Hiermee zet de masterclass aan tot nadenken over eigen rol en medeverantwoordelijkheid voor deze uitdaging. 

Aanwezig waren wethouder Tineke Zomer en medewerker duurzaamheid John Westerdiep van de Gemeente Winterswijk. Zij hebben toegelicht wat de speerpunten van Gemeente Winterswijk zijn. Hoe gaan wij Winterswijk duurzamer en energieneutraal maken? Onze leerlingen zijn uitgenodigd om samen met de Gemeente Winterswijk hieraan te werken.

De leerlingen werden geprikkeld om eigen gedachten over dit onderwerp te formuleren. Wij hopen deze samenwerking verder vorm te geven, bijvoorbeeld in de vorm van profielwerkstukken of andere projecten die in het kader hiervan opgestart kunnen worden. Een inspirerende dag!

Marieke Hogeboom
Docent science