Gerrit Komrij College

Een nieuwe start

Geplaatst op 17 juli 2020

Inmiddels werk ik al geruime tijd in het onderwijs. Een mooie tijd; soms moeilijk, vaak plezierig, maar nooit zo bizar als dit afgelopen schooljaar. In mijn geheugen is nauwelijks plek meer voor gedachten aan de tijd voor 15 maart 2020, de dag dat de scholen dicht moesten vanwege Corona.

Vanaf dat moment hebben we geprobeerd zo goed mogelijk te anticiperen op maatregelen die vanuit de overheid op ons werden neergestort. Lessen digitaal maken, zorgen dat we voldoen aan de regels omtrent het examen, hoe omgaan met mogelijke hiaten die ontstaan, hoe om te gaan met bevordering, hoe omgaan met half open half dicht, hoe omgaan met onderwijs volgend schooljaar, hoe diploma-uitreikingen, enzovoort, enzovoort.

Het was een bijzonder hectische tijd voor docenten, leerlingen en hun ouders. We verdwenen uit beeld want ja, de school was leeg en we communiceerden op afstand met elkaar. We zagen elkaar online via Teams. Uiteindelijk zijn we allemaal blij nu lijkt dat we na de zomervakantie weer gewoon kunnen beginnen. Nou ja gewoon, leerlingen mogen bij elkaar, docenten op 1,5 meter afstand. Als de school onverhoopt niet open zou mogen, vallen we terug op de manier van werken zoals we die vanaf 2 juni hebben gehanteerd. De hoop is echter dat de scholen gewoon open mogen.

Na de vakantie werken we met een normaal rooster van 50 minuten. In de periode tot aan de herfstvakantie gaan we samen kijken hoe we het onderwijs een nieuwe start kunnen geven. We gaan kijken waar mogelijk achterstanden zitten en we gebruiken de ervaringen opgedaan in “coronatijd” om ons onderwijs te verrijken.

Voordat we aan een nieuw hoofdstuk beginnen, slaan we eerst het boek even dicht en gaan genieten van onze welverdiende rust. Ik wens iedereen een bijzonder prettige en ontspannen zomervakantie toe.