Gerrit Komrij College

Mondkapjes verplicht

Geplaatst op 16 oktober 2020

Het lukt in ons land tot op heden nog niet om het coronavirus te beteugelen. We zien dat leerlingen en medewerkers zich ziek moeten melden omdat zij besmet zijn. Daarnaast worden we geconfronteerd met mensen die thuis moeten blijven in afwachting van een testresultaat. Gelukkig slagen we er nog steeds in om de school open te houden, met de nodige aanpassingen in verband met meldingen van besmettingen.

Twee weken geleden stelden we u op de hoogte van het besluit dat we het dringende advies om mondkapjes te gaan dragen over zouden nemen. Uitzonderingen: in de les (behalve bij de praktijkvakken) en als je zit om een boterham te eten. Een ‘dringend advies’ is iets anders dan een ‘vrijblijvend advies’. Wij hebben het ‘dringende advies’ als een heldere richting gezien. De bedoeling is dat iedereen een mondkapje draagt.

In de praktijk zagen we dat de medewerkers in groten getale het mondkapje droegen. Ook veel leerlingen deden hieraan mee. Het ‘dringende advies’ maakte ruimte voor het gesprek, in plaats van de weg te gaan van het dwingende handhaven. Maar uiteindelijk is een advies niet meer dan een advies hoe dringend dan ook. Een verplichting was het niet. In de afgelopen dagen zagen we het mondkapjesgebruik afnemen en daarmee groeide onze zorg.

Het Gerrit Komrij College heeft samen met alle scholen van Achterhoek VO en met instemming van de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) besloten om het gebruik van mondkapjes verplicht te stellen met ingang van maandag 26 oktober 2020. We weten dat de overheid aan een wet werkt die deze verplichting vastlegt, al weten we niet hoe lang het zal duren voordat deze wet er daadwerkelijk zal zijn. We mogen dit nu al verplichten, want we hoeven de wet, die deze verplichting vastlegt voor openbare gelegenheden, niet af te wachten. En we willen ook niet langer wachten.

Veel van onze leerlingen dragen een mondkapje. Dat is mooi. Velen ook niet. We nemen hen dit niet kwalijk. Er kunnen veel redenen zijn waarom jongeren niet zomaar een mondkapje dragen. Niet in de laatste plaats omdat het lastig is om het kapje op te doen als je ziet dat je vrienden dit niet doen. Je wilt er immers ook bij horen. Deze verplichting maakt voor iedereen duidelijk wat de regels zijn en waar we ons met z’n allen aan te houden hebben. Dat zal onze leerlingen helpen. 
We weten dat er zorg is onder ouders en soms ook twijfel. Met deze verplichting scheppen we ook voor ouders duidelijkheid. We hopen dat ze begrip hebben voor deze keuze en dat zij hun kind bemoedigen het mondkapje te dragen.

Veel medewerkers dragen het mondkapje en hebben daarmee laten zien dat ze hun verantwoordelijkheid willen nemen in deze lastige tijden. We weten dat een aantal van hen zorg had over het feit dat niet iedereen zich aan het advies hield. We hopen hiermee helderheid te hebben geboden.

Wij blijven ons inzetten voor de continuïteit van het onderwijs, want we willen geen kostbare tijd verspillen als het gaat over de ontwikkeling van jonge mensen. Het dragen van een mondkapje is van belang, maar het blijven houden van afstand is dat zeker ook. Laten we met elkaar zorgen dat onze scholen veilige plekken blijven. Voor iedereen. Heb aandacht voor elkaar.

Bekijk meer van: