Gerrit Komrij College

Groepsgrootte onder Coronaregime

Geplaatst op 6 november 2020

Op 3 november zijn nieuwe coronamaatregelen van kracht geworden. Zo zijn in de openbare ruimte, buiten de muren van onze school, groepen van meer dan 2 personen niet meer toegestaan. Dat geldt ook voor onze leerlingen.       

We hebben inmiddels van de Winterswijkse handhaving, Boa’s en politie, begrepen dat er streng wordt opgetreden. Bezoekjes aan de lokale supermarkt om de hoek van de school kan en mag dus niet meer in groepsverband. Ook samenscholing voor de toegangsdeuren van de winkel met meer dan 2 personen is niet meer toegestaan.

Dergelijke bezoekjes in pauzes en tussenuren gebeuren buiten ons zicht en leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. We doen een dringend beroep op de medewerking van al onze leerlingen. Alleen samen krijgen we het virus onder controle.