Gerrit Komrij College

Onderwijs na Pasen

Geplaatst op 29 maart 2021

Sinds 8 maart ontvangen we meer leerlingen fysiek op school. Daar zijn we allemaal heel blij mee. Splitsen van klassen over twee lokalen bleek in de praktijk echter zwaarder en rommeliger dan vooraf voorzien. Nu de reguliere lessen van de meeste examenleerlingen achter de rug zijn, komt er meer ruimte in het rooster. Een nieuw rooster is in de maak. Graag laten we alvast weten wat onze uitgangspunten zijn.         

Hoe gaat het onderwijs er na de Pasen uitzien?

Vanaf dinsdag 6 april worden alle klassen opgedeeld in twee groepen. De ene groep gaat een week drie dagen naar school en werkt twee dagen thuis. De week erop gaat dezelfde groep twee dagen naar school en werkt drie dagen thuis. Voor de andere groep is dat net andersom. Vanwege de beperkte klasgrootte, krijgen de leerlingen vmbo b/k klas 1 en 2 in principe alle dagen op school les.

De leerlingen die thuis werken, krijgen opdrachten waarmee ze thuis aan het werk kunnen. Er is geen sprake van hybride onderwijs, waarbij leerlingen vanuit huis de les volgen die op school gegeven wordt. Leerlingen gaan thuis met eigen opdrachten aan de slag.

De lessen starten als vanouds om 8.00 uur en duren weer 50 minuten. De pauze in de ochtend wordt in twee groepen gehouden, de middagpauze in drie groepen. Tijdens de pauzes en tijdens tussenuren gaan leerlingen zoveel mogelijk naar buiten. Ook de praktische vakken, zoals lo, beeldend, muziek en techniek worden ingeroosterd. De examentraining voor de examenkandidaten mavo, havo en vwo worden gegeven in de sporthal.

Het rooster kunnen de leerlingen inzien in het roosterprogramma Zermelo. Hiervoor moeten ze een speciale app installeren (niet de standaard app uit de AppStore!). Wanneer er bij de les staat ‘online’, betekent dit dat de leerling thuis aan het werk gaat met de opdrachten die hij/zij in Magister kan vinden.

In principe wordt er met ingang van 6 april dus geen online les meer gegeven. Mocht een docent in quarantaine zitten en wel op afstand les kunnen geven, volgen de leerlingen die op school zijn in het lokaal de les van de docent wel online.

Een laatste punt van aandacht: de politie waarschuwt buiten de school regelmatig op het houden van de 1,5 meter afstand en deelt zo nodig bekeuringen uit.

Sjef Lommen
rector