Gerrit Komrij College

Veilig naar school

Geplaatst op 26 april 2021

Binnen het onderwijs vallen we nog steeds onder de coronamaatregelen. Dat zijn maatregelen die helpen om de voortgang van het onderwijs te garanderen. Anderhalve-meter-onderwijs is daarbij de richtlijn. Dat betekent in de praktijk dat we klassen halveren en zowel een les – als een thuiswerksituatie hebben.

Aanvullend op de bestaande maatregelen krijgen we de mogelijkheid om middels zelftesten leerlingen en collega’s veilig op school te kunnen te ontvangen. Dit is van het hoogste belang voor de continuïteit van ons onderwijs. Leerlingen zijn gebaat bij structuur en regelmaat en uitval van lessen kan onnodige vertraging in het leertraject opleveren.

Door het inzetten van zelftesten op scholen kan een uitbraak van het coronavirus op school voorkomen of beperkt worden. Het gebruik van de zelftesten is extra naast alle maatregelen die al gelden op school, zoals handen wassen, afstand houden en het gebruik van mondkapjes.

Vanaf begin mei kunnen we op school leerlingen risicogericht gaan testen. Dit houdt in dat bij een besmetting in de klas we de kinderen kunnen testen die niet behoren tot de nauwe contacten van de besmette persoon.

De nauwe contacten van de besmette persoon worden verzocht zich te laten testen en in quarantaine te gaan conform de daarvoor gelden adviezen van de GGD.

De overige contacten, zoals bedoeld in het bron- en contactonderzoek van de GGD, kunnen op school deze risicogerichte zelftest onder begeleiding van een geschoolde medewerker van het Gerrit Komrij College ondergaan.

Leerlingen en medewerkers die in contact zijn geweest met de besmette persoon en niet voldoen aan de beschrijving van de nauwe contacten kunnen de test bij zichzelf afnemen. Bij een positieve uitslag wordt er contact opgenomen met ouders over de vervolgstappen. Die zullen veelal bestaan uit een advies voor het laten doen van een test bij de GGD en thuisquarantaine. De positief geteste leerling met zijn/haar nauwe contacten zullen in ieder geval naar huis worden verwezen.

Bij een negatieve uitslag kan de leerling zijn/haar lessen op dat moment blijven volgen. Er zal hem/haar geadviseerd worden na 2 dagen opnieuw een zelftest te gaan doen, om daarmee een besmetting zo snel mogelijk duidelijk te kunnen krijgen.

Leerlingen die 16 jaar of ouder zijn hoeven geen formele toestemming van de ouders te hebben. Voor leerlingen in de leeftijd tot 16 jaar moeten ouders toestemming geven voor een dergelijke test.

Met of zonder toestemming staat het de leerling natuurlijk altijd vrij de zelftest te weigeren. Als hij/zij echter corona gerelateerde klachten lijkt te hebben en afziet van een zelftest dan kan de betreffende leerling naar huis worden verwezen conform het gevoerde coronabeleid van het Gerrit Komrij College. De betreffende ouder(s) zullen hierover geïnformeerd worden.