Gerrit Komrij College

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

Geplaatst op 21 mei 2021

De huidige generatie leerlingen verdient, ondanks de coronacrisis, alle kansen op volwaardig onderwijs en een goede toekomst. Dat vraagt veel van ons als school.   

Het kabinet heeft op 17 februari jongstleden het meerjarige Nationaal Programma Onderwijs van in totaal 8,5 miljard euro aangekondigd om hierbij te helpen. Aan scholen wordt gevraagd om een probleem- en behoefteanalyse te maken op leerling- en schoolniveau, op basis waarvan passende interventies gekozen worden.

Inmiddels hebben we op school een kerngroep geformeerd om de opdracht die er ligt van het Ministerie van onderwijs, Cultuur en Wetenschap goed te bespreken, om zo samen met onze collega’s de juiste lijnen uit te kunnen zetten. Samen zijn we verantwoordelijk in de school voor onze leerlingen. Uiteraard zullen we ouders en leerlingen informeren en daar waar kan, zullen we ook ouders en leerlingen betrekken bij het NPO. Het woord achterstanden is inmiddels achterhaald en vervangen door het woord vertragingen. Fijn om te weten: 15 % van de leerlingen (landelijk) scoort beter in de Coronacrisis. Ook die leerlingen verdienen onze aandacht.

Wordt vervolgd!

Gea Beuzel, decaan h/v
Nienke ter Maat, afdelingsleider VMBO
Rolinka Schipper, Conrector Onderwijs