Gerrit Komrij College

Met een zelfkritische blik

Geplaatst op 18 juni 2021

Daphne, Emma, Igna, Benaja en Job mogen opgelucht en tevreden hun certificaten van “track in leren” thuis laten zien. De Radboud Universiteit heeft met haar handtekening ook de kwaliteit van het gevolgde en afgeronde programma onderschreven.    

Deze leerlingen volgden gedurende dit bijzondere coronajaar (eigenlijk bijna twee jaar lang) online maandelijkse colleges en hebben hun meesterproeve van bekwaamheid afgelopen donderdag ondergaan.

Geïnspireerd door eerder gevolgde colleges zoals filosofie, economie, psychologie, rechten en hun eigen kijk op de wereld hebben ze hun empirisch onderzoek gisteren gepresenteerd voor een coronaproof publiek dat bestond uit hun medeleerlingen van het plus-programma TIL en hun begeleiders.           

Dit wetenschappelijk sluitstuk was een goede voorbereiding op hun profielwerkstuk in het eindexamenjaar maar ook een leerzame voorbereiding op vervolgonderwijs op een universiteit. De leerlingen leerden het inperken van de onderzoeksvraag, het stellen van een hypothese en het werken met eigen definities, het analyseren en presenteren van data en het trekken van een conclusie aan de hand van de gevonden data. Een gezonde eigenwijze houding werd daarbij ook getoond. Als de begeleiders weer vonden dat het onderzoek smaller en concreter gedefinieerd moest worden, werd er meermalen met de ogen gerold.        

De presentaties werden gegeven alsof dit dagelijkse kost was voor deze leerlingen. Zonder aarzeling en met veel zelfvertrouwen werden ook de gestelde vragen helder beantwoord. Daarna vertrokken ze snel om de verworven Talamini-bon (of in leerlingentaal “Tala”) in een ijsje om te zetten.

Een uurtje later keerden ze terug om samen met klasgenoten en de vwo-4 TIL-leerlingen te luisteren naar een college van prof. dr. Verbeek van de faculteit Politicologie (Radboud Universiteit).       

Hij gaf een college over de veranderende machtsverhoudingen tussen Europa, VS en China. De analyse van de kenmerken van grootmacht China stond hierbij centraal.

Hierbij maakte hij en passant reclame voor de, in september 2021, in Arnhem te houden, conferentie over de manier waarop jongeren tegen de wereldproblemen aankijken. Meer informatie over deze conferentie waaraan leerlingen deel kunnen nemen is te verkrijgen via de begeleiders van track in leren.

Anne Azema
Ralph Kubben

TIL – begeleiders