Gerrit Komrij College

Beleving, plezier en samenwerken

Geplaatst op 9 juli 2021

Zichtbaar genoten leerlingen deze week van de zeskamp op het mooie terrein van atletiek vereniging Archeus.       

Vrijwilliger Joop Schreurs nodigde ons uit om meer gebruik te maken van deze locatie, zo mooi gelegen aan de Vredenseweg.

“We maaien vooraf het gras, de gezonde kantine gaat open, het clubgebouw staat ter beschikking en we komen elke dag voor hand- en spandiensten” aldus Joop. De samenwerking heeft dan ook goed uitgepakt en we kijken terug op een voortreffelijke week waar bij plezier, beleving en samenwerken hoogtij vierden!

Dit jaar hebben we bewust het wedstrijdelement weggehaald en ingezet op beleving en samenwerking. Teams die het leuk hadden en taakgericht waren kregen een flink compliment (in de vorm van een lekkere koek).

Alle teams regelden zelf het rouleren tijdens de zeskamp en docenten bleven bij de onderdelen staan. Alleen een eindsignaal werd gegeven. De verantwoordelijk om op tijd te zijn bij een volgend onderdeel en te starten lag bij de leerlingen. Dit hebben alle jaarlagen goed gedaan.

Natuurlijk hebben de docenten LO en andere helpende collega’s ook genoten. Het was een feest om de leerlingen weer “als vanouds” te zien bewegen. Het plezier van een kind, het spelen in een vrije situatie en ook het sociale aspect is zo belangrijk en werd door ons gezien, daar zijn we trots op!

Tom Seegers
Docent lo