Gerrit Komrij College

Verbouwing

Geplaatst op 3 september 2021

Tijdens vakantieperiodes is het op scholen altijd topdrukte. Er wordt jaarlijks onderhoud gepleegd. Zo worden op het Komrij College alle vloeren opnieuw in de was gezet, ramen gelapt en vinden er noodzakelijke reparaties aan gebouw en installatie plaats. De sleutel gaat dus niet in het slot en onze conciërges zijn volop in touw.

Daarnaast hebben we dit jaar een intensieve verbouwing gehad op de eerste verdieping. Een vijftal lokalen is omgetoverd tot een technolab. Het vak techniek in de onderbouw zal daarbij de spil zijn en ook het nieuwe vak Ontwerp en Innovatie in onze mavo-afdeling gaat de ruimte gebruiken.

Moderne technieken en de oude ambachten krijgen hier een plekje. Het oude lokaal techniek in de basket verdwijnt en krijgt in opgetuigde vorm dus een nieuwe leer/werkplek. Een stimuleringssubsidie maakt het mogelijk dat het Gerrit Komrij College dit project kan ontwikkelen en bovendien past het in het streven om meer leerlingen enthousiast te maken voor een technisch beroep. De Oost-Achterhoek zit te springen om technisch geschoolde schoolverlaters.

De zomervakantie was ingeruimd voor alle bouwwerkzaamheden. Dat was een klus in vliegende vaart, want bij de start van het nieuwe cursusjaar moet er weer les gegeven worden. Bovendien was het passen en meten om ook de periodieke onderhoudswerkzaamheden aan bijvoorbeeld vloeren en buitenzijde basket tussen de bouwactiviteiten door te vlechten. Met extra inspanning en inzet van onze conciërges is dit allemaal gelukt en het resultaat mag er zijn.

Ed de Graaf
directeur facilitair