Gerrit Komrij College

Laatste lesweek 2021

Geplaatst op 19 december 2021

Zaterdagavond 18 december 2021 zijn wij overvallen door de ingelaste persconferentie. Hieronder een overzicht van de consequenties voor de komende week.  

Toetsen (voor)examenklassen 

In de laatste lesweek van 2021 staan er diverse toetsen gepland voor de (voor-)examenklassen. Het gaat om reguliere toetsen, praktijktoetsen, inhaaltoetsen en herkansingen. Al deze toetsen gaan fysiek op school door, op het reeds geplande tijdstip. Ook de mondelingen Nederlands gaan door op school. 

Voor leerlingen van basis, kader en mavo klas 3 en 4, die in het rooster nog een les hebben staan voordat zij een toets van dat vak hebben, is de docent op het geplande uur online beschikbaar is voor vragen. Leerlingen die nog vragen hebben over de toetsstof kunnen deze digitaal sowieso aan de docent stellen. 

Lessen 

In de week voor de kerstvakantie vervallen alle lessen. Docenten gebruiken de tijd om zich voor te bereiden op het (deels) verzorgen van online lessen vanaf 10 januari 2022.  

Mentoren kunnen een digitale kerstactiviteit plannen op de donderdag 23 december 2021. In dat geval wordt deelname aan deze activiteit verwacht. De mentor informeert de leerlingen hierover.

Leerlingen op school 

Leerlingen hebben deze week per leerjaar iedere dag een half uur de gelegenheid om persoonlijke spullen op school op te halen. Zij kunnen dan ook gratis zelftesten ophalen van.

09.00-09.30 uurleerjaar 1
09.45-10.15 uurleerjaar 2
10.30-11.00 uurleerjaar 3
11.15-11.45 uurleerjaar 4
12.00-12.30 uurleerjaar 5 en 6

Lessen vanaf 10 januari 

Hoe het onderwijs er per 10 januari 2022 uit zal zien, is nog niet bekend. Docenten bereiden zich voor op het geven van online lessen. Na de persconferentie begin januari volgt zo snel mogelijk nadere informatie over de situatie vanaf maandag 10 januari.

ISK 

Op de ISK vervallen in de week voor de kerstvakantie alle lessen. De ISK bereidt zich voor op een (gedeeltelijke) herstart vanaf 10 januari. Leerlingen krijgen op 11 januari hun rapport uitgereikt. 

Leerlingen in kwetsbare positie 

Leerlingen die tijdens schooltijden niet goed thuis kunnen zijn, worden op school opgevangen in een opvangklas, onder begeleiding van de medewerkers van TOP580. De mentor kan leerlingen hiervoor aanmelden. De mentoren nemen de komende week nog contact op met hun mentorleerlingen. 

De wens was het eerste deel van dit schooljaar samen met alle leerlingen op een gezellige en positieve manier af te sluiten. Helaas, maar begrijpelijk, zijn er nu toch extra maatregelen nodig. We blijven een beroep doen op eenieder om zich zo goed mogelijk aan alle maatregelen te houden. Dan kunnen we in 2022 een frisse start maken. We gaan er iets van maken!