Gerrit Komrij College

HannaH op 3 en 10 juni 2022

Geplaatst op 20 mei 2022

Op vrijdag 3 en vrijdag 10 juni zal Theater AanZ de theatervoorstelling HannaH voor alle vmbo basis/kader 2, en mavo 2 klassen van het Gerrit Komrij College spelen. 

HannaH is een interactieve theatervoorstelling over de universele angst voor ‘anders zijn’ over het bewust worden van vooroordelen en het wegnemen daarvan en uiteindelijk brengt niet de waarheid maar de openheid de personages in het stuk (HannaH, Lars, Omar en Liza) dichter bij elkaar en dan blijken er veel meer overeenkomsten te zijn dan dat ze ooit gedacht hadden.

“Ze ontdekken wie ze zijn en waarom ze doen wat ze doen. Ze ontdekken dat ze elkaar hebben en dat dat eigenlijk de grootste waarde is in het leven….’’      

bron: Theater AanZ

In 1 of 2 weken voorafgaande aan de week waarin de leerlingen de voorstelling te zien krijgen, behandelt de mentor een voorbereidende lesbrief vanuit Theater AanZ met de leerlingen. Daar waar mogelijk zal de mentor ook een evaluerende opdracht doen.

In 2019 hebben we Theater AanZ met de voorstelling HannaH ook op school geweest. Destijds was de reactie vanuit de leerlingen, de aanwezige collega’s en mij zeer positief. HannaH bleek met deze zoals een leerling het noemde ‘3600 voorstelling’ de juiste snaar te raken. Er bleven bij elke voorstelling groepjes leerlingen napraten; er was herkenning, er kwamen persoonlijke verhalen en ‘de ander’ bleek niet zo anders dan ‘jijzelf’. En ook uit de schriftelijke evaluatie die ik destijds bij twee klassen afgenomen heb, bleek 100 procent het erover eens dat het belangrijk is dat school een voorstelling als deze in huis haalt.

Omdat de voorstelling een onderwerp heeft waar leerlingen zich betrokken bij voelen en dat innerlijk ook iets teweeg kan brengen is het fijn als u thuis eens vraagt na de ervaring van uw kind na het bijwonen van de voorstelling. Als school zien wij hoe theater een hele krachtige manier is om belangrijke onderwerpen bespreekbaar te maken. Het draagt bij aan een socialere en veiligere omgeving.

Sabrina Damen-Heesen
Cultuurcoördinator