Gerrit Komrij College

WOII & Winterswijk

Geplaatst op 16 mei 2022

In de week voor de meivakantie hebben we in de klassen 2 vmbo bl/kl projectdagen over WOII gedraaid. De opdrachten die we gedaan hebben, passen bij de vakken Burgerschap, Mens & Maatschappij, Nederlands en Kunst & Cultuur en sluiten aan bij de lessen die de leerlingen op de basisschool en in leerjaar 1 al gehad hebben.

Middels een interactieve schoolplaat hebben we geleerd over de tijdlijn die hoort bij de periode voor, tijdens en na de tweede wereldoorlog. We hebben zo oorzaken, gevolgen en verbanden behandeld. Alle onderdelen zijn verwerkt in een mindmap. Leerlingen zien zo relaties tussen alle gebeurtenissen waar we die week over hebben gesproken.

Tijdens een wandeling hebben we de monumenten die we in Winterswijk hebben bezocht. Dit hebben we gedaan met de monumentenwandeling van de VVV. Er zijn in ons dorp veel plekken, waar we dagelijks langskomen, die ons herinneren aan de periode die we niet mogen vergeten. Bij Kunst en Cultuur hebben de leerlingen een kunstwerk gemaakt waarin onze vrijheid centraal staat. Tevens hebben we geleerd over veteranen en hun missies. In de lessen hebben we interactieve dilemma’s besproken: wat zou jij doen? Welke keuzes heb je en wat zijn gevolgen van de keuzes die je maakt? Waarom maak je keuzes? Op de laatste dag hebben we gekeken naar en gesproken over de indrukwekkende film ‘The Boy in the Striped Pyjama’s’.

Hoewel we nog twee dagen LOB, met bedrijfsbezoeken, voor de boeg hadden, hebben we de laatste les van deze week alvast de meivakantiequiz gespeeld. De winnaars van de klas hebben een muntje voor een ijsje ontvangen.

Jenny Hijink
Docent Nederlands + O&I