Gerrit Komrij College

Een bruisend en feestelijk schooljaar

Geplaatst op 30 augustus 2022

Een warme en droge zomervakantie ligt achter ons. En als de voortekenen ons niet bedriegen, blijft het ook nog even zo. Het schooljaar gaat dus zonnig van start. En dat is mooi, want we vieren dit jaar het 10-jarig bestaan van het Gerrit Komrij College! Daar past een zonnetje wel bij. 

Afgelopen maandag en dinsdag zijn we met het voltallige personeel in Berg en Dal geweest om ons goed voor te bereiden op dit schooljaar. We hebben gesproken over de uitdagingen die er voor onze leerlingen en daarmee voor ons liggen. We hebben uitgesproken hoe we met elkaar willen werken en in welk klimaat we onze leerlingen willen laten leren. Een positief klimaat uiteraard!

We weten inmiddels dat er voor sommige leerlingen niet alleen een inhaalslag qua leerstof gemaakt moet worden, maar dat zij zich ook op sociaal-emotioneel gebied opnieuw goed tot elkaar moeten leren verhouden. Het afgelopen schooljaar hebben we hier al veel aandacht aan besteed. Dit schooljaar gaan we daar mee door. De woensdag en donderdag van de startweek stonden volledig in het teken van introductieactiviteiten voor leerlingen. Ieder leerjaar/onderwijsniveau heeft daarvoor een eigen vorm bedacht, allemaal gericht op het goed opstarten van het groepsproces, het helder maken van de afspraken en regels voor dit schooljaar en het elkaar beter leren kennen.

Inmiddels zijn de lessen weer van start gegaan. We gaan er voor alle leerlingen een bruisend en feestelijk schooljaar van maken waarin we ook de samenwerking met alle partijen rondom de school veelvuldig zullen opzoeken. Ik hoop u daarbij (opnieuw) te ontmoeten.

Jeroen Sanders
rector