Gerrit Komrij College

Zoekresultaten voor jaarlijks

Internationale diploma’s: DELF

https://gerritkomrijcollege.nl/onderwijs/internationale-diplomas-delf/

Diplome d’Etudes en Langue Française Het Gerrit Komrij College is een erkend DELF-examencentrum. Binnen het samenwerkingsverband van Delf Scolaire scholen, onder de regie en expertise van de Franse Ambassade, worden leerlingen uit de bovenbouw mavo, havo en vwo begeleid bij het behalen van een Frans diploma, het internationaal erkend diploma DELF. Dit gebeurt op verschillende …

Kunst en Cultuur

https://gerritkomrijcollege.nl/onderwijs/kunst-en-cultuur/

Op het Gerrit Komrij College vinden we Kunst en Cultuur belangrijk voor de algemene ontwikkeling en het stimuleren van creativiteit. Onze school is ook niet voor niets vernoemd naar de bekende dichter en schrijver Gerrit Komrij. Kunst en cultuur wordt op school op diverse manieren ingezet. Structureel in de lessen ckv en beeldend 2D en …

Leerlingenstatuut en toetsbeleid

https://gerritkomrijcollege.nl/organisatie/leerlingenraad/leerlingenstatuut-en-toetsbeleid/

Leerlingenstatuut Een leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling. Dit biedt de mogelijkheid de rechtspositie van leerlingen te verduidelijken en te verbeteren. Als u meer over het leerlingenstatuut wilt lezen, klik dan hier om het document te openen. Toetsbeleid Gerrit Komrij College Leerlingen leggen gedurende hun schoolloopbaan jaarlijkse vele proefwerken of toetsen …

Examenreglement

https://gerritkomrijcollege.nl/schoolgids/examenreglement/

Elk jaar verschijnt er een nieuwe examenreglement. Hierin zijn alle regelingen opgenomen. De regelgevingen gelden voor het betreffende schooljaar en kunnen jaarlijks enigszins veranderen. Leerlingen die nu nog niet in het jaar zitten waarop ze hun centraal examen afleggen, moeten rekening houden met die veranderingen. De examenregeling is gebaseerd op het Eindexamenbesluit VO en het …

Inspectie van het Onderwijs

https://gerritkomrijcollege.nl/organisatie/onderwijsinspectie/

Alle afdelingen van het Gerrit Komrij College hebben het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs. Opbrengsten Alle afdelingen van het Gerrit Komrij College hebben …