Gerrit Komrij College

Zoekresultaten voor ouders

Heel GKC bakt (thuis)

https://gerritkomrijcollege.nl/2020/04/heel-gkc-bakt-thuis/

Hoi allemaal! Even een bericht van onze HBR-afdeling. We missen jullie! Hopelijk zit iedereen thuis in goede gezondheid! Afgelopen week hebben we de stoute schoenen aangetrokken en zijn we buiten onze comfortzone gestapt.            We hebben een vlog gemaakt om voor jullie iets extra’s te doen in deze tijd. Een leuke opdracht die hopelijk bijdraagt aan …

Leraar zijn ten tijde van Corona

https://gerritkomrijcollege.nl/2020/04/leraar-zijn-ten-tijde-van-corona/

Twee weken na de plotselinge sluiting van de school maak ik een eerste balans op. Hoe is het om leraar te zijn, zonder leerlingen in je klas?     Mijn laptop en telefoon zijn nu mijn belangrijkste hulpmiddel in het bereiken van mijn leerlingen. Samen met de sectie hebben we in de eerste dagen dat de school …

Corona-updates

https://gerritkomrijcollege.nl/corona-updates/

Het sluiten van de scholen in verband met het coronavirus COVID-19 maakt dat vertrouwde werkwijzes niet meer als vanzelfsprekend zijn. Als school doen we ons uiterste best om ook nu kwalitatief goed onderwijs op afstand te bieden. De verschillende maatregelen volgen elkaar in rap tempo op. Wij vullen de informatie steeds aan naar aanleiding van …

Onderwijs

https://gerritkomrijcollege.nl/onderwijs/

Om zoveel mogelijk jonge mensen op de goede plaats te krijgen, heeft het Gerrit Komrij College gekozen voor een breed scala aan opleidingen. Wij hebben gymnasium, atheneum, havo, mavo, vmbo-bl/kl en lwoo in huis. Voor iedere leerling het onderwijs dat bij hem of haar past. Om de talenten van elke leerling zo goed mogelijk tot …

Integriteitscode

https://gerritkomrijcollege.nl/schoolgids/integriteitscode/

 SEPTEMBER 2017 INTEGRITEITSCODE ACHTERHOEK VO 1. INLEIDING Deze integriteitscode vormt de basis voor het realiseren van een cultuur en praktijk van integer handelen. Het begrip ‘Integriteit’ staat voor onschendbaar, rechtschapen en onomkoopbaar. Integer handelen is allereerst een persoonlijke aangelegenheid. Het is jezelf vragen of je jouw denken, uitspraken, doen en laten, kunt verantwoorden. De code …

Financiën

https://gerritkomrijcollege.nl/schoolgids/financien/

Algemeen Onze school ontvangt voor het reguliere onderwijsprogramma geld van het Ministerie van OCW. Hieruit worden alle “gewone” schoolkosten betaald: de salarissen van het personeel, de inrichting van de school (meubilair, computers, installaties), de schoolboeken, het onderhoud van het gebouw, de schoonmaak, enz. Er zijn echter ook kosten die door school gemaakt worden waar geen financiële …

Decanaat

https://gerritkomrijcollege.nl/schoolgids/decanaat/

Decanaat vmbo bl/kl en mavo Zit je in de tweede klas van kaderberoepsgerichte- of basisberoepsgerichte leerweg , dan moet je een beroepsrichting kiezen voor de bovenbouw. Samen met je mentor ga je kijken wat het best bij je past. Je kiest een sector en een beroepsafdeling die jein de bovenbouw gaat volgen. Om te komen …

Apollo, voor hoog- en meerbegaafden

https://gerritkomrijcollege.nl/onderwijs/apollo-voor-hoog-en-meerbegaafden/

Apollo is opgezet voor hoog- en meerbegaafde leerlingen op het Gerrit Komrij College. Binnen Apollo brengen we leerlingen bij elkaar, proberen we extra uitdaging te bieden, werken we waar mogelijk op maat en bieden we indien nodig extra begeleiding aan. Opzet van het programma Het programma binnen Apollo bestaat uit twee componenten: een individueel en …

Visie

https://gerritkomrijcollege.nl/organisatie/visie/

Het Gerrit Komrij College maakt werk van een veilige en geborgen leeromgeving, waarin leerlingen optimaal kunnen presteren. Die veilige omgeving maken medewerkers en leerlingen samen en naast leren is er tijd voor het ontwikkelen van hechte band tussen de klas en de docent. kenmerkt zich verder door de individuele verschillen tussen de leerlingen. Omgaan met deze verschillen zien …

Stagebepalingen

https://gerritkomrijcollege.nl/schoolgids/stage-bepalingen/

Artikel 1 De genoemde stage maakt deel uit van het leerplan van het Gerrit Komrij College. Artikel 2 Deze stageovereenkomst is geen arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek. Artikel 3 De werkzaamheden van de stagiair(e) bij de stageverlener worden in overleg tussen de partijen vastgesteld. De werkzaamheden van de stagiair(e) …