Gerrit Komrij College

Zoekresultaten voor pesten

Buitengesloten? Uitgesloten!

https://gerritkomrijcollege.nl/2021/09/buitengesloten-uitgesloten/

Deze week is het de landelijke week tegen pesten. Het motto van deze week is: Buitensluiten? Uitgesloten! Samen kunnen we zorgen voor een groepsklimaat waar iedereen erbij hoort, een plek heeft en zichzelf kan zijn. Buitensluiten hoort daar niet bij! Ook het Gerrit Komrij College besteedt deze week extra aandacht aan pesten. Buitensluiten is een …

Integriteitscode

https://gerritkomrijcollege.nl/schoolgids/integriteitscode/

 SEPTEMBER 2017 INTEGRITEITSCODE ACHTERHOEK VO 1. INLEIDING Deze integriteitscode vormt de basis voor het realiseren van een cultuur en praktijk van integer handelen. Het begrip ‘Integriteit’ staat voor onschendbaar, rechtschapen en onomkoopbaar. Integer handelen is allereerst een persoonlijke aangelegenheid. Het is jezelf vragen of je jouw denken, uitspraken, doen en laten, kunt verantwoorden. De code …

Kunst en Cultuur

https://gerritkomrijcollege.nl/onderwijs/kunst-en-cultuur/

Op het Gerrit Komrij College vinden we Kunst en Cultuur belangrijk voor de algemene ontwikkeling en het stimuleren van creativiteit. Onze school is ook niet voor niets vernoemd naar de bekende dichter en schrijver Gerrit Komrij. Kunst en cultuur wordt op school op diverse manieren ingezet. Structureel in de lessen ckv en beeldend 2D en …

Zorgteam

https://gerritkomrijcollege.nl/organisatie/zorgteam/

Als een leerling extra zorg nodig heeft, kan de mentor van de leerling dat aanvragen. De leerling en/of ouders overleggen met de mentor wat er speelt. Als de mentor inschat dat de hulpvraag de mentortaak te boven gaat, kan hij met toestemming van de ouders de leerling voor extra zorg aanmelden. De zorgcoördinator bespreekt de …

Onderwerpen