Gerrit Komrij College

Zoekresultaten voor vmbo

Vmbo leerjaar 1&2

https://gerritkomrijcollege.nl/onderwijs/vmbo-bb-kb/vmbo-leerjaar-12/

Bijzondere roosterzaken: Loopbaanleren/mentoruur Leerlingen in vmbo bl/kl 1 starten de week op maandagmorgen bij hun eigen mentor. Tijdens dit uur werken de leerlingen en de mentor samen aan: Socialiseren en groepsvorming.  Het Pick me up principe.  De mentor bespreekt met de leerling de komende week door en schept voor de leerlingen helderheid en structuur. De mentor …

Vmbo bl/kl

https://gerritkomrijcollege.nl/onderwijs/vmbo-bb-kb/

Leerjaar 1 en 2 We benaderen de leerling positief en steken veel tijd in basale leervoorwaarden. Dit doen we door: te werken aan een goede relatie tussen docent-leerling en de leerlingen onderling aandacht te hebben voor de leerattitude van een leerling aandacht te hebben voor de verschillende leerstijlen van leerlingen leerlingen te stimuleren, uit te …

Skills Talents

https://gerritkomrijcollege.nl/2020/01/skills-talents/

Het Gerrit Komrij neemt op 12 februari met 3 teams deel aan de voorrondes van Skills Talents. Skills Talents zijn de teamvakwedstrijden voor het vmbo. Er zijn in totaal 10 verschillende wedstrijden waar vmbo-leerlingen kunnen laten zien wat ze in hun mars hebben. Dat doen ze in teams van 3. Skills Talents bestaat uit een …

Decanaat

https://gerritkomrijcollege.nl/schoolgids/decanaat/

Decanaat vmbo bl/kl en mavo Zit je in de tweede klas van kaderberoepsgerichte- of basisberoepsgerichte leerweg , dan moet je een beroepsrichting kiezen voor de bovenbouw. Samen met je mentor ga je kijken wat het best bij je past. Je kiest een sector en een beroepsafdeling die jein de bovenbouw gaat volgen. Om te komen …

Van Buiten naar Binnen

https://gerritkomrijcollege.nl/organisatie/van-buiten-naar-binnen/

“De buitenwereld de school binnenhalen” om onze leerlingen te laten zien dat er ook nog een andere werkelijkheid is, die zich voornamelijk afspeelt buiten de muren van de school, die in veel gevallen heel aantrekkelijk is en waar heel veel te leren valt. Willen wij als school onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de …

Overgangsnormen

https://gerritkomrijcollege.nl/schoolgids/overgangsnormen/

Rapporten In leerjaar 1, 2, 3 en havo-4, vwo-4 en vwo-5 ontvangen leerlingen drie rapporten: in december het eerste rapport; in maart het tweede en in juli het eindrapport.In vmbo-4, mavo-4, havo-5 en vwo-6 verstrekken we begin februari een tussenstand van het schoolexamen; in april het eindresultaat van het schoolexamen en in juni de eindcijferlijst …

Lessentabel

https://gerritkomrijcollege.nl/schoolgids/lessentabel/

Lessentabel vmbo 2019-2020 Vakken LJ 1 LJ2 L3 L4 Mentor/lbl 1 1 1 1 RT 1       RE 1 1 1 (1*) NE 4 3 2 3 NE in Beroepsgerichte context     1 1 EN 3 3 2 3 EN in Beroepsgerichte context     1 1 LO 3 3 2 2 …

Havo

https://gerritkomrijcollege.nl/onderwijs/havo/

De havo is bestemd voor leerlingen die een behoorlijke hoeveelheid theoretische kennis aan kunnen op een hoger niveau dan het vmbo. De leerlingen worden voorbereid op een studie aan het hoger beroepsonderwijs (hbo). De havo duurt vijf jaar waarvan de laatste twee worden aangeduid als de Tweede Fase. Met een bewijs dat de eerste drie …

ISK

https://gerritkomrijcollege.nl/onderwijs/isk-winterswijk/

Een bijzondere vorm van onderwijs is de internationale schakelklas (ISK). Hier worden jongeren opgevangen die afkomstig zijn uit alle delen van de wereld. Zij moeten zich eerst de Nederlandse taal eigen maken en zich voorbereiden op een vervolgopleiding. Nadat de leerlingen onderwijs hebben gevolgd in de ISK, stromen zij door naar het vmbo, de havo …

Veelgestelde vragen

https://gerritkomrijcollege.nl/kom-r-bij/veel-gestelde-vragen/

Zitten brugklassers van ieder niveau bij elkaar of wordt er door de school vooraf een splitsing gemaakt?  Het Gerrit Komrij College kent vanaf schooljaar 2020-2021 in de brugklas dakpanklassen, waarbij twee niveaugroepen bij elkaar in de klas zitten. We onderscheiden: vmbo basis-kader, mavo-havo en havo-vwo. Op grond waarvan wordt een leerling in een bepaald niveau …