Gerrit Komrij College

Zoekresultaten voor zorg

Zorgteam

https://gerritkomrijcollege.nl/organisatie/zorgteam/

Als een leerling extra zorg nodig heeft, kan de mentor van de leerling dat aanvragen. De leerling en/of ouders overleggen met de mentor wat er speelt. Als de mentor inschat dat de hulpvraag de mentortaak te boven gaat, kan hij met toestemming van de ouders de leerling voor extra zorg aanmelden. De zorgcoördinator bespreekt de …

De school blijft open!

https://gerritkomrijcollege.nl/2021/11/de-school-blijft-open/

Bijzonder goed nieuws omdat we heel goed hebben gemerkt hoe belangrijk het is om het onderwijs zoveel mogelijk in direct contact met medeleerlingen en medewerkers te laten plaatsvinden. We zijn er blij mee dat we ons onderwijs, hoe ingewikkeld op dit moment ook, kunnen laten doorgaan. Wel heeft de persconferentie van vrijdag 26 november geleid …

Voorlichting VO ouders groep 8 online

https://gerritkomrijcollege.nl/2021/11/voorlichtingsavond-ouders-groep-8/

Veranderd onderwijsaanbod Het onderwijsaanbod in Winterswijk en omgeving is aan het veranderen. Dat is een gevolg van het dalend aantal leerlingen in deze regio. Hierdoor heeft Schaersvoorde het besluit moeten nemen om de locatie in Winterswijk per 1  augustus 2023 te sluiten en het onderwijs te concentreren in Aalten. In de Oost-Achterhoek blijft echter een …

Ontwerp en Innovatie

https://gerritkomrijcollege.nl/2021/10/ontwerp-en-innovatie/

Op donderdagavond 7 oktober was in het kader van de Nieuwe leerweg de eerste netwerkbijeenkomst met bedrijven, instellingen en verenigingen uit de regio.    De Nieuwe leerweg wordt vanaf 2024 ingevoerd en omdat wij als school deelnemen aan de pilot, zijn wij een wezenlijk deel van deze landelijke ontwikkeling. De Nieuwe leerweg vervangt de huidige gl …

Buitengesloten? Uitgesloten!

https://gerritkomrijcollege.nl/2021/09/buitengesloten-uitgesloten/

Deze week is het de landelijke week tegen pesten. Het motto van deze week is: Buitensluiten? Uitgesloten! Samen kunnen we zorgen voor een groepsklimaat waar iedereen erbij hoort, een plek heeft en zichzelf kan zijn. Buitensluiten hoort daar niet bij! Ook het Gerrit Komrij College besteedt deze week extra aandacht aan pesten. Buitensluiten is een …

Een nieuwe start

https://gerritkomrijcollege.nl/2021/09/een-nieuwe-start-2/

Na een wisselvallige zomer openden deze week de deuren van het schoolgebouw weer voor onze leerlingen. Een collega zei treffend: dan verandert het gebouw weer van een kantoor in een school. En dat is de spijker op zijn kop. Met alleen medewerkers volop in voorbereiding op het nieuwe schooljaar is het toch vrij stil. Leerlingen …

Schoolleiding

https://gerritkomrijcollege.nl/organisatie/schoolleiding/

Schoolleiding Decanaat Zorg

Bankbiljet

https://gerritkomrijcollege.nl/2021/07/bankbiljet/

Bij het vak verzorging in de brugklas werken we altijd met modules. Zo is er bijvoorbeeld een module voeding, een module omgaan en ook een module geld.     Op het moment dat we bezig waren met de module geld werden de klassen weer gedeeltelijk op school toegelaten. Zo werkte de ene helft van de klas op …

Expeditie tandpasta h/v3

https://gerritkomrijcollege.nl/2021/06/expeditie-tandpasta-h-v3/

Afgelopen jaar hebben we veel thuis gezeten en weinig practicum kunnen doen. Nu zijn we zijn weer terug op school. Hoe kunnen we het jaar leuk, creatief, motiverend maar ook leerzaam afsluiten? Yes, Expeditie Tandpasta – tandpasta voor survivallers! Ontwerpen en onderzoek doen bij scheikunde!    In meerdere lessen werken leerlingen aan hun survivaltandpasta. Elk ontwerpteam …

Een gedicht met een glimlach

https://gerritkomrijcollege.nl/2021/01/een-gedicht-met-een-glimlach/

Sinds 2000 wordt elk jaar eind januari poëzie extra in de kijker gezet. Op initiatief van Poetry International werd de laatste donderdag van januari uitgeroepen tot Gedichtendag.  Een breed samenwerkingsverband van dichters, literaire organisaties, scholen, bibliotheken en andere verenigingen zorgde ervoor dat de donkere januaridagen in Vlaanderen en Nederland een poëtische invulling kregen. En vooral …

Onderwerpen