Gerrit Komrij College

Agenda

woensdag 22 maart Schoolfotograaf
donderdag 23 maart Dag van de literatuur, h5, V5 en v6 naar Rotterdam
PWS mavo: presentatiedag (reserve)
Schoolfotograaf
23 - 29 maart Blauwe zone (havo/vwo bovenbouw en bkm4)
23 maart MR-vergadering 19:30 - 21:30 uur
maandag 27 maart Theatertour V2A
donderdag 30 maart Girlsday
30 maart - 5 april Toetsweek havo/vwo bovenbouw en bkm4)
vrijdag 31 maart Voorlichting fietsexamen groep 8 (MAS)
donderdag 6 april Studiedag leerlingen 3 mavo/havo/vwo + 4 havo/vwonLessen vervallen
vrijdag 7 april Goede vrijdag (vrije dag)
maandag 10 april Tweede Paasdag (vrije dag)
dinsdag 11 april Excursie AK V56
11 - 14 april Driehoeksgesprekken
11 - 26 april Examentrainingen HV bb
woensdag 12 april Toetsbespreking/(digitaal) inleveren herkansingformulieren (examenk
Theatertour H2A
donderdag 13 april Audities Kei van Komrij 15:00 - 17:00 uur
Ouderresponsgroepen 19:00 - 21:00 uur
vrijdag 14 april Ontwikkelmiddag (geen lessen) 13:00 - 17:00 uur
maandag 17 - 18 april Tegenbezoek Munster V5
dinsdag 18 - 20 april Herkansingen toetsen examenklassen (bkm4, h5, v6)
18 april Voorlichting Halt thema: gedrag online (bk2,k2 en m2) 09:00 - 13:00 uur
woensdag 19 april Voorlichting Halt thema: gedrag online (bk2,k2 en m2) 09:30 - 13:30 uur
donderdag 20 april Uitwisseling Havo-3
20 - 21 april Snuffelstages b/k 1
20 - 26 april Projectweek (vmbo bl/kl)
20 april Audities Kei van Komrij 15:00 - 17:00 uur
MR-vergadering 19:30 - 21:30 uur
vrijdag 21 - 26 april Examentraining
dinsdag 25 april Excursie Muzieum BK-3 ZW
Akkoordverklaringen (examenklassen: bkm4, h5, v6)
woensdag 26 april Uitwisseling Havo-3
donderdag 27 april Koningsdag (vrije dag)
27 april - 5 mei
Meivakantie
maandag 8 mei Theatertour H2C
8 - 10 mei Examentraining
dinsdag 9 - 11 mei Herkansingen toetsen periode 2 (bkm3)
Herkansingen toetsweek 3 (h4v4v5)
9 mei Bekendmaking finalisten Kei van Komrij 12:30 - 13:00 uur
woensdag 10 mei Biologie H4/ V5 excursie Burgers Zoo in Arnhem
donderdag 11 mei Sportactiviteit leerjaar 1
11 - 30 mei Centraal Schriftelijk Examen (CSE) tijdvak 1 (mavo/havo/vwo)
11 mei Ouderraad-vergadering 19:30 - 21:00 uur
vrijdag 12 mei Sportdag leerjaar 12
maandag 15 mei Theatertour H2B
donderdag 18 mei Hemelvaartsdag (vrije dag)
vrijdag 19 mei Vrije dag
maandag 22 mei NPO Sportdag klas 2 en 3 (beachdag)
22 mei - 9 juni Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen (CSPE) D&P tijdvak 1 (bk3
donderdag 25 mei MR-vergadering 19:30 - 21:30 uur
maandag 29 mei Tweede Pinksterdag (vrije dag)
dinsdag 30 mei - 9 juni Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen (CSPE) beroepsafdelingen
donderdag 1 juni Gala
vrijdag 2 juni Kei van Komrij
maandag 5 juni Theatertour V2B
dinsdag 6 juni Softbaltoernooi m/h/v-3
Uitwisseling Munster
woensdag 7 juni DELF examen 09.00-13.00 uur lokaal 503/504
Uitwisseling Havo-3
donderdag 8 - 14 juni Blauwe zone (schoolbreed)
woensdag 14 juni DELF examen
Bekendmaking normen (examenuitslag) tijdvak 1 (mavo/havo/vwo)
donderdag 15 - 21 juni Toetsweek (schoolbreed)
15 juni MR-vergadering 19:30 - 21:30 uur
vrijdag 16 juni Bekendmaking normen (examenuitslag) CSPE (bk3)
maandag 19 - 22 juni Centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE) tijdvak 2 (mavo/havo/vwo)
19 - 23 juni ISK Toetsweek
19 - 30 juni Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen Herkansingen (bk3)
woensdag 21 juni Ouderraad-vergadering 19:30 - 21:00 uur
donderdag 22 - 23 juni Activiteiten
vrijdag 23 juni Toetsbespreking/inleveren herkansingsformulieren 08:00 - 11:00 uur
maandag 26 juni Activiteiten (ochtend)
Ontwikkelmiddag (geen lessen) 13:00 - 17:00 uur
dinsdag 27 - 28 juni Herkansingen toetsweek
27 juni Kennismaking nieuwe brugklassers 13:00 - 15:00 uur
Kennismaking ouders nieuwe brugklassers 17:00 - 18:00 uur
donderdag 29 juni Activiteiten
vrijdag 30 juni Boeken inleveren
Bekendmaking normen (examenuitslag) tijdvak 2 (mavo/havo/vwo)
maandag 3 juli Diploma-uitreiking vmbo basis/kader
Mentoractiviteiten (o.v.b.)
dinsdag 4 juli Diploma-uitreiking vwo
4 - 6 juli Bevorderingsvergaderingen (leerlingen vrij)
woensdag 5 juli Diploma-uitreiking havo
donderdag 6 juli Diploma-uitreiking mavo
MR-vergadering (reserve) 19:30 - 21:30 uur
vrijdag 7 juli ISK Rapportuitreiking 09:00 - 09:30 uur
Rapportuitreiking 10:00 - 10:30 uur
maandag 10 juli - 18 augustus
Zomervakantie