Gerrit Komrij College

Agenda

dinsdag 9 maart PWS: Presentatiedag (h/v) 13:30 - 20:30 uur
dinsdag 16 maart Digi Mondriaan Talen(t) (V4 lln met Frans) 13:15 - 16:45 uur
donderdag 18 maart MR-vergadering 19:30 - 21:30 uur
vrijdag 19 maart Einde trimester 2
maandag 22 maart Start trimester 3
donderdag 25 - 31 maart Toetsweek hv bb + bkm4
vrijdag 2 april Goede vrijdag
maandag 5 april Tweede Paasdag
vrijdag 9 april Toetsbespreking/inleveren herkansingsformulieren (bkmh4 hv5 v6)
donderdag 15 - 16 april Herkansing toetsen bkm4 h5 v6
15 april MR-vergadering 19:30 - 21:30 uur
maandag 19 - 23 april Examentraining
19 april PWS: Inhaaldag Presentaties (h/v) 15:00 - 16:00 uur
dinsdag 20 - 21 april Herkansing trim 2 toetsen bkm3
vrijdag 23 april Einde semester 2
maandag 26 april STUDIEDAG (geen lessen)
dinsdag 27 april - 7 mei
Meivakantie
maandag 10 - 12 mei Examentraining
donderdag 13 mei Hemelvaartsdag
vrijdag 14 mei Roostervrije dag
maandag 17 mei - 1 juni Centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE) tv1
woensdag 19 mei Herkansing toetsen h4 v5
donderdag 20 mei MR-vergadering 19:30 - 21:30 uur
maandag 24 mei Tweede Pinksterdag
donderdag 10 juni Bekendmaking normen tv1 (examenuitslag) mavo havo vwo
maandag 14 - 25 juni Centraal Schriftelijk Eindexamen tv2 (mavo, havo, vwo)
donderdag 17 juni MR-vergadering 19:30 - 21:30 uur
dinsdag 22 - 28 juni Herkansingen vmbo
woensdag 23 - 29 juni Toetsweek (behalve bk ob)
maandag 28 juni Kennismaking brugklassers ('s middags)
Informatieavond ouders nieuwe brugklasleerlingen
28 - 29 juni Toetsweek bovenbouw
28 juni - 2 juli Toetsweek onderbouw
vrijdag 2 juli Bekendmaking normen tv2 (examenuitslag) vmbo mavo havo vwo
maandag 5 juli Diploma-uitreiking vmbo (o.v.b.)
dinsdag 6 juli Diploma-uitreiking vwo (o.v.b.)
6 - 9 juli Centraal Schriftelijk Eindexamen tv3 (mavo, havo, vwo)
6 - 12 juli Activiteitenweek/Projectweek
woensdag 7 juli Diploma-uitreiking havo (o.v.b.)
7 - 8 juli Herkansing toetsen bovenbouw
donderdag 8 juli Diploma-uitreiking mavo (o.v.b.)
maandag 12 juli Einde trimester 3
Inleveren boeken 09:00 - 16:00 uur
dinsdag 13 - 15 juli Leerlingbesprekingen (leerlingen vrij)
donderdag 15 juli Bekendmaking normen tv3 (examenuitslag) mavo havo vwo
vrijdag 16 juli Rapportuitreiking
maandag 19 juli - 27 augustus
Zomervakantie