Gerrit Komrij College

Corona-updates

Hier leest u wat u moet weten over onderwijs ten tijde van COVID-19.

Heropening school

~ maandag 10 januari 2022~

Met ingang van maandag 10 januari zijn de scholen weer ‘gewoon’ open en zijn alle leerlingen welkom op school. Wel is nog een aantal maatregelen van kracht zoals dat ook de laatste weken van het jaar 2021 voor de lockdown het geval was.

Mondkapjes

Het dragen van een mondkapje is verplicht tijdens het verplaatsen door het gebouw. In de klas mag het mondkapje af. Zorg dat je zelf ten allen tijde een mondkapje bij je hebt.

Hygiëne en de basismaatregelen

De basismaatregelen met betrekking tot hygiëne blijven van kracht.

 • Ontsmet je handen bij het betreden van het gebouw;
 • Was je handen regelmatig;
 • Nies en hoest in je elleboog;
 • Blijf thuis bij klachten en laat je testen bij de GGD.

Voor ouders/verzorgers geldt, net als voor andere externen, dat zij niet in de school komen tenzij het niet anders kan. Leerlingen verlaten zoveel mogelijk direct na hun laatste les het schoolgebouw.

Zelftesten

Er is een zeer dringend advies om tweemaal per week een zelftest af te nemen. Er zijn voldoende zelftesten op school beschikbaar en verkrijgbaar bij de conciërges.

Toetsweek

De geplande toetsweek in januari gaat door zoals in de jaarplanning aangegeven. De docenten zullen de leerlingen hierop zo goed mogelijk voorbereiden. Van leerlingen vragen wij vanzelfsprekend dit ook maximaal te doen.

Onderwijs op afstand en positieve testuitslagen

~ dinsdag 23 november 2021 ~

Hieronder vindt u informatie over een drietal zaken:

 1. het vanuit huis kunnen volgen van onderwijs,
 2. het op school kunnen volgen van onderwijs wanneer de docent thuis is en
 3. hoe wij omgaan met een melding van een positief geteste leerling of medewerker op corona.

De meest actuele werkwijze is steeds te vinden op deze pagina van onze website.

Les volgen vanuit huis

In veel gevallen is een leerling die in thuisquarantaine zit wel in staat vanuit huis onderwijs te volgen. In dat geval zorgen docenten ervoor dat leerlingen zo veel mogelijk de les kunnen volgen. De docent bepaalt zelf de wijze waarop dit kan.

 • Een docent kan een leerling vanuit huis de uitleg van de docent laten volgen via een device van een medeleerling;
 • Ook kan de docent een duidelijke opdracht inclusief instructiefilmpjes, uitleg en huiswerk in Magister plaatsen;
 • De docent geeft in Magister aan wanneer hij of zij bereikbaar is voor vragen;
 • De leerling werkt thuis met uitgestelde aandacht. De docent richt zich in eerste instantie op de leerlingen die op school zijn.

Docent thuis, klas op school

Er zijn ook situaties waarin een docent in thuisquarantaine zit en de klas wel op school is. De docent zorgt er in dat geval in ieder geval voor dat:

 • leerlingen in Magister kunnen lezen wat er die les behandeld wordt (uitleg, filmpjes);
 • leerlingen weten wat er van hen verwacht wordt met betrekking tot het te maken werk;
 • leerlingen weten hoe/wanneer de docent beschikbaar is voor het beantwoorden van vragen.

Indien het mogelijk is een onderwijsassistent bij de klas in te delen, kan de les volledig doorgaan, waarbij de klas in het lokaal de les volgt in het bijzijn van de onderwijsassistent en de docent vanuit uit huis de (online) les verzorgt. Leerlingen zien in hun rooster dan geen lesuitval staan.

Werkwijze bij melding positieve leerling/medewerker

Met iedere aanpassing van de richtlijnen vanuit de overheid verandert ook de wijze hoe wij omgaan met positief geteste leerlingen of medewerkers. Per 23 november 2021 is de werkwijze als volgt:

 • De coronacoördinator of een afdelingsleider gaat de betrokken klas(sen) in;
 • Er wordt gemeld welke leerling/medewerker positief getest is (mits akkoord leerling/medewerker);
 • Er wordt geïnventariseerd, voor zover nog niet gedaan, of er nauwe contacten zijn (langer dan 15 minuten binnen 1,5e meter);
 • Genoemde nauwe contacten mét corona-gerelateerde klachten worden direct naar huis gestuurd met het verzoek een test via de GGD te laten doen;
 • Alle ouders/verzorgers van de opgegeven nauwe contacten worden, voor zover nog niet geïnformeerd, door school (TOP580, eventueel met ondersteuning van afdelingsleider, mentor, receptie) gebeld met het verzoek om, indien een leerling nog niet gevaccineerd is maar wel een nauw contact, de leerling preventief in thuisquarantaine te laten gaan;
 • Deze groep leerlingen kan de schooldag op school afmaken, ouders/verzorgers zijn er verantwoordelijk voor een leerling de volgende dagen in thuisquarantaine te houden.

Met deze maatregelen blijven we zoveel mogelijk leerlingen voorzien van goed onderwijs en spannen we ons samen in om de leerachterstanden niet verder op te laten lopen. Wij blijven ook een beroep doen op u om zich aan de richtlijnen van de overheid te houden, waarbij misschien wel als belangrijkste geldt: bij klachten, laat je testen.

Bekijk meer van: