Gerrit Komrij College

Brugklas

Spannend?

De overgang van de basisschool naar de brugklas kan voor sommige leerlingen groot en spannend zijn. Om de overgang kleiner te maken, nodigen wij de leerlingen al voor de zomervakantie uit om een middag kennis te maken met hun nieuwe klasgenoten en met hun mentor. Dezelfde dag ontvangen wij de ouders om kennis te maken met de mentor van hun kind.

Niveaus

Het Gerrit Komrij College kent vanaf schooljaar 2020-2021 in de brugklas dakpanklassen, waarbij twee niveaugroepen bij elkaar in de klas zitten. We onderscheiden: vmbo basis-kader, mavo-havo en havo-vwo. Na overleg met de basisschool delen wij de leerlingen in op het niveau van het te verwachten diploma. De docent houdt rekening met de verschillende niveaus binnen de klas, waardoor er leren op je eigen niveau mogelijk is.

De brugklasmentor

De brugklasmentor vervult een belangrijke rol. Deze begeleidt de leerlingen gedurende het eerste leerjaar. Hij/zij verzorgt de studieles (leren leren), houdt de leerresultaten in de gaten, volgt het welbevinden van de leerling en is intermediair tussen school, thuis, lesgevende docenten en leerling.

In de brugklas krijgt de leerling te maken met een scala aan vakken en docenten, huiswerk en toetsen. Leerlingen lopen van lokaal naar lokaal (met uitzondering van de leerlingen in vmbo bl/kl). Ervaring leert dat de leerlingen al heel snel hun weg vinden in dit nieuwe systeem. Het vinden van een goed ritme in het maken van huiswerk en plannen van het leren vraagt vaak meer tijd. Het is voor de schoolcarrière van de leerling belangrijk dat zij hier grip op krijgen. De docenten, de mentor maar ook de ouders vervullen hierin een belangrijke ondersteunde rol.