Gerrit Komrij College

LWOO-toetsen

Als het leren wat meer moeite kost, kan een leerling in aanmerking te komen voor Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Om te kijken of een leerling daadwerkelijk in aanmerking komt voor leerwegondersteuning is aanvullend onderzoek nodig. Aanmelden van een leerling voor dit onderzoek verloopt via de basisschool.

Het samenwerkingsverband Slinge-Berkel voert voor het Gerrit Komrij College deze aanvullende onderzoeken uit. Op de website van Slinge-Berkel (http://www.slinge-berkel.nl/aanmelden-lwoo-pro-regulier-vo) vindt u hierover aanvullende informatie.