Projectweek ‘beroepen’ in klas 1 van het vmbo
Geplaatst op: 10 mei 2019

De week voor de meivakantie stond voor de leerlingen van het vmbo in het teken van de projectweek ‘beroepen’. De week startte eigenlijk daarvoor al, want toen gingen de leerlingen een dag mee naar het werk van een ouder of andere bekende. Er kwamen allerlei beroepen voorbij: aan auto’s en scooters sleutelen, groentes snijden en wassen bij Koos Prins, straatmeubilair maken bij Grijzen en robots programmeren bij Contour. Voor leerlingen een leuke en leerzame dag. De rest van de week stond ook in het teken van verschillende beroepen. Alle leerlingen moesten namelijk een presentatie over hun stagedag maken en gingen deze daarna ook aan klasgenoten presenteren.

Bovendien hebben alle klassen een bezoek gebracht aan de Jacobuskerk en Slotboom steenhouwers. Bij de Jakobuskerk hebben ze de steiger beklommen en het een en ander geleerd over het renovatieproject. Bij Slotboom steenhouwers hebben de leerlingen een rondleiding gehad en geleerd welke gereedschappen ze konden gebruiken om een steen te bewerken. Vervolgens hebben ze zelf een mergelsteen gekregen die ze moesten bewerken. Hierbij mochten leerlingen hun eigen creativiteit gebruiken en zijn ze tot mooie kunstwerken gekomen.

Daarnaast zijn de leerlingen bezig geweest met het maken van een speurtocht. Ook in deze speurtocht kwam het onderwerp beroepen weer aan de orde. Ze moesten namelijk van elke sector twee beroepen uitkiezen en hier een Winterswijks bedrijf bij zoeken. Deze bedrijven moesten ze in logische volgorde op een kaart zetten en hier moesten ze een routebeschrijving bij bedenken. De speurtochten hebben ze zelf gelopen/gefietst en daarna verbeterd. Als afsluiting van de week hebben de leerlingen elkaars speurtochten gelopen/gefietst. Al met al een leuke en leerzame week waarin leerlingen actief bezig zijn geweest en veel hebben samengewerkt. Per klas zijn er ook nog twee leerlingen bezig geweest met het maken van een vlog over deze week.

Wesley Koenders
mentor vmbo klas 1

Op deze pagina:

Er zijn geen tags aanwezig op deze pagina!