Vuurwerk
Geplaatst op: 30 november 2018

Het kalenderjaar 2018 nadert zijn einde, een gezellige tijd waarin plaats is voor Sinterklaas, voor Kerst en oud en nieuw. Bij oud en nieuw hoort vuurwerk, echter alléén op oudejaarsdag en een deel van nieuwjaarsdag. In verband met veiligheid zijn er strenge regels voor het afsteken van vuurwerk en voor het in bezit hebben ervan. Dat geldt ook voor mogelijk vuurwerk in relatie tot school.

Het in bezit hebben van of afsteken van vuurwerk in de school dan wel op het terrein van de school is ten strengste verboden. In voorkomende gevallen zal door school als volgt worden gehandeld:

De school schat de situatie in en bepaalt daarmee wel of niet de politie in te schakelen. Als de school de situatie zelf afhandelt zullen daarvoor gepaste maatregelen worden genomen en het vuurwerk worden afgegeven aan de politie indien het een substantiële hoeveelheid betreft.

In het andere geval zal de school de politie in kennis stellen en vragen een en ander af te handelen. De politie kan daartoe een proces-verbaal opmaken of als aan bepaalde criteria wordt voldaan een verwijzing naar Halt doen.

Uiteraard wordt u als ouder/verzorger in voorkomende gevallen door de school geïnformeerd over de stappen die de school zal ondernemen.

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd en wens u en de uwen een fijne maand december.


Sjef Lommen
Rector

Op deze pagina:

Er zijn geen tags aanwezig op deze pagina!