Examenreglement

Dit examenreglement is van toepassing op schooljaar 2018-2019. De regelgevingen gelden voor dit schooljaar en kunnen jaarlijks enigszins veranderen. Leerlingen die nu nog niet in het jaar zitten waarop ze hun centraal examen afleggen, moeten rekening houden met die veranderingen. Deze examenregeling is gebaseerd op het eindexamenbesluit VO en het centrale reglement van Plex (Platform voor examensecretarissen).

Het examenreglement is met alle zorgvuldigheid samengesteld. Mocht u toch nog een onduidelijkheid of onvolkomenheid ontdekken, dan verzoeken wij u vriendelijk deze te melden aan de schoolleiding.

Om het definitieve examenreglement van het Gerrit Komrij College van schooljaar 2018-2109 te lezen, klik hieronder:

Examenreglement Gerrit Komrij College 2018-2019 nw

De uitslagbepaling is terug te vinden in hoofdstuk V van het Examenreglement (p. 21 e.v.)