Internationalisering

Een aantal ontwikkelingen is voor het Gerrit Komrij College aanleiding om over internationalisering na denken. Allereerst ligt het buitenland voor de leerlingen van het Gerrit Komrij College hoe langer hoe meer binnen handbereik: via de media, door vakanties naar het buitenland en door recente technologische ontwikkelingen, zoals internet, hyves, twitter en e-mail. Bovendien wordt Nederland en ook Winterswijk meer en meer een multi-culturele samenleving.

GKC_internationalisering-1

 

Politiek

Daarnaast zou de niet aflatende stroom Duitse passanten in Winterswijk een kijkje over de grenzen rechtvaardigen. Ook verandert er politiek veel: het vallen van de muur is alweer oud nieuws, de eenwording van Europa neemt meer en meer vorm aan waardoor leerlingen zich moeten voorbereiden op het Europees staatsburgerschap, zodat zij goed uitgerust de Europese (arbeids-) markt op gaan.
Ten slotte zijn er veranderingen in didactiek, waarbij het accent meer gelegd wordt op praktische vaardigheden en toepassingsvaardigheden.

 

Goede positie

Het Gerrit Komrij College bezint zich op deze ontwikkelingen en overweegt hoe zij de leerlingenzó begeleidt in onderwijs en vorming dat zij zich een goede positie kunnen verwerven in een leef- en werkgemeenschap die in toenemende mate internationali­seert.

De leerlingen nemen in verschillende leerjaren deel aan excursies naar het buitenland, die deel uitmaken van het studieprogramma. Internationale contacten zijn belangrijk en in vervolgstudies bijna vanzelfsprekend. Tijdens deze werkweken worden opdrachten uitgevoerd, die voortkomen uit het studieprogramma. Zo nemen leerlingen de organisatie van programmaonderdelen op zich en moeten er opdrachten voor afzonderlijke vakken worden uitgevoerd. Hierbij is het de bedoeling om kennis te maken met land en volk. Ook hier spelen zelfstandigheid en eigen initiatief een grote rol.

Naast de werkweken hebben we, in het kader van een internationaal uitwisselingsprogramma, een partnerschap met scholen in St. Vito in Italië, Aalesud in Noorwegen, Magdeburg, Ahaus, Borken en Stadtlohn in Duitsland en Boedapest in Hongarije.

Op deze pagina:

Er zijn geen tags aanwezig op deze pagina!