Gerrit Komrij College

Oekraïense leerlingen | Українські учні

Oekraïense leerlingen in de leeftijd van 12- tot 18 jaar in de gemeenten Aalten, Oost-Gelre en Winterswijk kunnen zich aanmelden voor onderwijs. Denk hierbij ook ondersteuning bij het volgen van online onderwijs vanuit de Oekraïne. De ISK is al jaren bekend met het geven van NT2-onderwijs (Nederlands als tweede taal), waarbij de nadruk (in eerste instantie) ligt op luister- en spreekonderdelen en afhankelijk van de wensen van de jongeren uitgebreid wordt met lezen en schrijven. Misschien wel het meest belangrijk op dit moment is de aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling en het verwerken van traumatische gebeurtenissen door het inzetten van spotactiviteiten, muziekprogramma’s en kunstzinnige activiteiten. Hiervoor heeft het Graafschap College 2 lokalen beschikbaar gesteld op het Beatrixpark in Winterswijk.

Normaal gesproken volgt voordat de leerlingen kunnen starten een intakeprocedure om ervoor te zorgen dat de leerling van het aanbod gebruik kan maken dat het best passend is. Om de leerlingen nu zo snel mogelijk te laten starten, ontvangen zij na aanmelding een bevestiging met daarop de locatie, datum en tijd waarop zij kunnen starten. De intakegesprekken volgen zo snel mogelijk daarna.

Via onderstaande links komt u bij de aanmeldformulieren. Deze zijn beschikbaar in het Nederlands en Oekraïens. Na de aanmelding ontvangt u een bevestiging waarin het vervolg van de procedure wordt uitgelegd

Aanmeldingsformulier in het Nederlands.

Українські учні

Українські учні віком від 12 до 18 років можуть подавати заяву на навчання в муніципалітетах Алтен, Беркеланд, Ост-Гельре та Вінтерсвейк. Це також включає підтримку онлайн-освіти з України. ISK вже протягом багатьох років знайома з наданням освіти NT2 (нідерландська, як друга мова), з наголосом (в першу чергу) на слуханні та мові, при тому, що в разі бажання молоді, це може бути поширено на вивчання читання та письма. Мабуть, найважливішим на сьогодні є увага до соціально-емоційного розвитку та опрацювання травматичних подій шляхом використання місцевих можливостей, музичних програм та творчої діяльності. Для цієї мети Колледж Графшхап (Graafschap College) відкрив 2 приміщення в Беатрикс–парку (Beatrixpark) у м. Вінтерсвейк (Winterswijk).

Зазвичай, до того, як учні мають розпочати роботу, необхідно провести вступну бесіду, щоб дати учню можливість знайти саму підходящу для нього пропозицію. Щоб учні могли якомога швидше розпочати, вони отримають підтвердження одразу після реєстрації, в якому встановлена місце, дата та час, коли вони можуть розпочати. Після цього якомога швидше планується проведення вступної бесіди.

 Після реєстрації ви отримаєте підтвердження з поясненням продовження процедури.

За посиланнями нижче є доступ до реєстраційних формулярів. Вони доступні нідерландською та українською мовами. Після реєстрації ви отримаєте підтвердження про отримання заяви, а потім запрошення на вступне співбесіду.

Aanmeldingsformulier in het Oerkraïens.