Gerrit Komrij College

De nieuwe leerweg

De gemengde leerweg en de theoretische leerweg binnen het vmbo worden samengevoegd tot één nieuwe leerweg. Alle leerlingen in deze nieuwe leerweg volgen dan, naast avo-vakken, een praktijkgericht programma. De komende jaren wordt de invoering van de nieuwe leerweg voorbereid en wordt er een naam voor deze leerweg gekozen. Het Gerrit Komrij College is uitgekozen als één van de pilotscholen.

Wat betekent de nieuwe leerweg voor leerlingen?

De onderstaande video laat zien wat het samenvoegen van de tl en gl met een praktijkgericht programma in het vmbo betekent voor leerlingen.

In de pilot heeft het Gerrit Komrij College gekozen voor twee vakken. Het vak Informatietechnologie dat wij “Ontwerp & Innovatie” (O&I) hebben genoemd en “Mobiliteit & Transport”.

Informatietechnologie

In het praktijkgerichte programma “Ontwerp & Innovatie” staat het gebruik van IT in uiteenlopende werkvelden voor alle leerlingen centraal. Ze verrichten in deze werkvelden bepaalde taken en maken daarbij met inzicht gebruik van informatietechnologie, in het bijzonder van IT-tools. Op deze wijze oriënteren leerlingen zich op de verschillende werkvelden en op beroepsmatige situaties. Dit is de basis van dit praktijkgerichte programma.

Mobiliteit & Transport

Het profiel “Mobiliteit en Transport” gaat over de Mobiliteitswereld en Transport. Het onderzoeken van systemen en deelsystemen, repareren en herstellen van voertuigen en tweewielers en alles wat te maken heeft met het vervoeren en het laden en lossen van goederen. Centraal staat hierbij de ontwikkeling van jezelf en vaardigheden die je hierbij nodig hebt; onderzoeken wat je wil bereiken in dit vakgebied. Een klant- en servicegerichte houding en op een juiste manier kunnen communiceren is bij Mobiliteit e& Transport ook belangrijk.

Project Bezoekvouchers

In januari 2021 is er een officiële start gemaakt met de pilot ‘praktijkgericht programma in de gl en tl’. In september 2020 hebben zich meer dan 300 scholen gemeld voor de subsidie. D.m.v. loting hebben 136 scholen deze subsidie ontvangen. Het Gerrit Komrij College is hier één van. Het merendeel van de vmbo scholen met een gl en/of tl heeft echter geen plek in de pilot gekregen. Ook op deze scholen zal vanaf augustus 2024 de nieuwe leerweg worden aangeboden.

Er is toegezegd dat deze scholen goed geïnformeerd zullen worden over de vorderingen van de pilots zodat ook zij zich kunnen voorbereiden. Dat kan niet alleen via digitale nieuwsbrieven, websites en webinars te volgen, maar ook door praktische ervaring op te doen. Dat kan door op bezoek te gaan bij scholen die al bezig zijn met het praktijkgericht programma, bijvoorbeeld het Gerrit Komrij College. Hoe doen wij het, welke obstakels ervaren we, welke kansen liggen er, etc. Dat levert energie en inspiratie om ook zelf aan de slag te gaan. Wilt u het Gerrit Komrij College bezoeken meld je dan aan via: