Gerrit Komrij College

Met jou in ontwikkeling

Kiezen met je mentor-coach

Op het Gerrit Komrij College leren we van en met elkaar. Dat zie je terug in onze lessen en in ons mentoraat. Elke leerling heeft een persoonlijke mentor-coach die je helpt bij het maken van keuzes. Wij vinden het belangrijk dat er wat te kiezen valt. Zo kies je in de onderbouw uit verschillende studievaardigheden/beroepsgerichte oriëntatie en in de bovenbouw stel je zelf je vakkenpakket samen. Je persoonlijke mentor-coach heeft af en toe gesprekken met jou en met je vader of moeder of verzorger. Samen zijn we er voor jou.

Zoveel leerlingen, zoveel verschillen

Gelukkig zijn we niet allemaal hetzelfde. Misschien heb jij meer behoefte aan het volgen van extra lessen Engels dan iemand anders. In onze lesroosters komt meer ruimte voor die verschillen. Meer ruimte, hoe dan? In de toekomst krijg je de mogelijkheid te kiezen tussen bijvoorbeeld een bijspijkerles geschiedenis of een verdiepingsles wiskunde. Gewoon, omdat je geschiedenis niet goed kunt bijbenen en je een kei bent in wiskunde. Dat betekent niet dat je helemaal geen wiskunde meer hoeft te volgen; met minder lesuren wiskunde maak je zelf ruimte voor een vak dat jou meer moeite kost. Uiteindelijk worden verschillende keuzes samengevoegd in modules. Voordat de schoolweek begint, zie je precies welke werkopdracht je gaat doen. Een aantal modules bevat de basisstof die je van een vak moet kennen. Andere modules kun je zien als verrijkingsstof. Soms leveren verrijkingsmodules je ook nog eens een extra certificaat op: een speciaal diploma naast jouw diploma. Deze keuzemogelijkheden maken de schoolweek elke keer anders. Zo maken we het verschil.

Onze school is er voor jou

Het Gerrit Komrij College staat midden in de gemeenschap, je kunt er niet omheen. We halen de buitenwereld naar binnen en gaan zelf naar buiten om te kijken wat in de echte wereld allemaal te ontdekken is. Zo maken we het onderwijs eigentijds en betekenisvol. Je gaat regelmatig op excursie, maakt kennis met verschillende beroepen, gaat op werkweek en ziet prachtige voorstellingen in onze eigen theaterzaal.

Deze nieuwe onderwijsontwikkelingen bieden meer maatwerk.

Het Gerrit Komrij College is er voor jou.