Overgangsnormen

Cijfers zijn een bruikbaar middel om de relatieve prestaties van een leerling (dat wil zeggen de prestaties van de betrokken leerling, vergeleken met die van andere leerlingen uit dezelfde klas) te waarderen en bespreekbaar te maken. Leerlingen krijgen cijfers die meetellen voor het rapportcijfer en via het eindcijfer ook bij de overgangsbeslissing aan het einde van het schooljaar. De cijfers zijn digitaal in te zien door middel van Magister.

Naast lesstof die ze door middel van becijferde toetsen en praktische opdrachten afsluiten, zullen leerlingen in examenjaren ook zogenaamde handelingsdelen uitvoeren. De inhoud van deze handelingsdelen kan per vak verschillen. Ook krijgen deze leerlingen te maken met grote en kleine praktische opdrachten, waarvan de beoordeling uiteindelijk voldoende/goed dient te zijn, want ook deze maken deel uit van de bevorderingsnormen.

 

Rapporten

In leerjaar 1, 2, 3 en havo-4, vwo-4 en vwo-5 ontvangen leerlingen drie rapporten: in december het eerste rapport; in maart het tweede en in juli het eindrapport.
In vmbo-4, mavo-4, havo-5 en vwo-6 verstrekken we begin februari een tussenstand van het schoolexamen; in april het eindresultaat van het schoolexamen en in juni de eindcijferlijst van het examen.

 

Overgangsnormen

Leerlingen en hun ouders worden gedurende het schooljaar door middel van een rapport op de hoogte gehouden van de cijferresultaten. Wanneer u meer informatie wenst over de bevorderingseisen van een bepaald leerjaar, klik dan op onderstaande link om het overzicht van de overgangsnormen in te zien.
In vmbo-3, havo-4, vwo-4 en vwo-5 wordt tevens een begin gemaakt met het verzamelen van de resultaten die meetellen voor het examendossier. Deze blijven staan tot en met de voltooiing van het examen in respectievelijk vmbo-4, mavo-4, havo-5 en vwo-6.

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen 2019-2020.

 

Doubleren

Onder bepaalde omstandigheden kan het voorkomen dat een leerling een klas moet doubleren. We proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen door bijvoorbeeld een leerling, waar mogelijk, te plaatsen in een hoger leerjaar van een onderliggend schooltype.
Leerlingen die in de leerjaren 1 en 2 van mavo en havo en in leerjaar 3 van het vwo en gymnasium onvoldoende hebben gepresteerd, worden geplaatst in het hogere leerjaar van het naastgelegen onderwijstype.

 

Overgaan naar een ander schooltype

In de eerste twee leerjaren van alle schooltypen en in het derde leerjaar havo/vwo kan een leerling overgeplaatst worden naar een andere niveaugroep. Aan het eind van het jaar gebeurt dit als gevolg van de bevorderingsbeslissing. Een leerling kan doorstromen van mavo-4 naar havo-4 (indien men aan bepaalde eisen voldoet) of van havo-5 naar vwo-5.