Vmbo bl/kl

vmbo in beeld

 

vmbo mt
vmbo hbr

vmbo dp 
vmbo zw

 

vmbo totaal

Klik hier voor het totaalontwerp van het vmbo

Leerjaar 1 en 2

Info volgt zo spoedig mogelijk.

Leerjaar 3 en 4

 

Praktijk:

Het Gerrit Komrij College biedt 4 profielen aan in leerjaar 3 en leerjaar 4, te weten Dienstverlening en producten, Horeca bakkerij en recreatie, Mobiliteit en transport en Zorg en welzijn

Theorie:

Elke leerling volgt in leerjaar 3 en leerjaar 4 verplicht de vakken Nederlands, Engels en Lichamelijke Opvoeding. In leerjaar 3 komen daar nog bij Maatschappijleer en de Kunstvakken. Deze beide vakken worden al in leerjaar 3 afgesloten met een schoolexamen.

Bij elk profiel horen ook een aantal profielgebonden theorievakken. Bij elk profiel staat aangegeven welke vakken dat zijn. De leerling is vrij om uit de bijbehorende vakken een keuze te maken. Elke leerling dient 2 profielgebonden theorievakken te kiezen. De leerlingen sluiten in leerjaar 4 alle theorievakken af met een digitaal examen.

Leerlingen kiezen al  in leerjaar 2 welk profiel ze in leerjaar 3 wensen te volgen. In leerjaar 3 worden de 4 profieldelen van het gekozen profiel geboden. De leerlingen sluiten het profiel af aan het eind van het schooljaar met het centrale schriftelijke en praktische examen. Leerlingen kiezen in januari van leerjaar 3 welke keuzedelen ze in leerjaar 4 wensen te volgen. Deze keuze is vrij; ze mogen dus keuzedelen volgen buiten hun profiel. Ze kunnen hierbij kiezen voor verdieping of verbreding. De keuzedelen die we bieden zijn terug te vinden in ons infoboekje keuzedelen 2018 2019. Klik hier om dit infoboekje te lezen.

In leerjaar 4 volgen de leerlingen 4 keuzedelen. De keuzedelen worden in setjes van 2 keuzedelen aangeboden, waarbij elk setje een half schooljaar duurt. De keuzedelen ronden de leerlingen af met een schoolexamen.