Zorgteam

Als er voor een leerling extra zorg nodig is op het Gerrit Komrij College, dan kan dat door de mentor van de leerling worden aangevraagd. De leerling en/of ouders kunnen met de mentor overleggen wat er speelt. Als de mentor inschat dat de hulpvraag de mentortaak te boven gaat kan hij met toestemming van de ouders via de zorgcoördinator de leerling voor extra zorg aanmelden. Deze zal de leerling dan agenderen voor het IZET overleg, van waaruit een handelingsadvies gegeven zal worden. De zorgcoördinator zal er dan voor zorgen dat dit advies uitgevoerd zal gaan worden.
De leerling zelf kan, als hij/zij dat nodig acht, buiten de mentor om en zonder toestemming van ouders rechtstreeks contact met een counselor opnemen om daar over zijn/haar probleem te spreken.

 

Wim Hummel
Zorgcoördinator
w.hummel@gerritkomrijcollege.nl

Ginny Roeloffzen
Pedagogisch medewerkster OZS

Susan Roerink
Remedial Teacher

Nienke Kolste
Antipestcoördinator

zorgteam_dianehamberg

Diane Hamberg
Vertrouwenspersoon

 

 

 

 

Ivanka Hoenderboom
Orthopedagoog

Ineke Hulshof
Gedragsdeskundige / leerlingencoach

Lotte Pierik
Pedagogisch medewerkster OZS

Han Beernink
Orthopedagoog

Dennis Teunissen
Leerlingencounselor
d.teunissen@gerritkomrijcollege.nl

Lisanne van Brero
Leerlingencounselor
l.vanbrero@gerritkomrijcollege.nl

Iris de Witte
Hoogbegaafdencoördinator

 

Zorgcoördinator
De zorgcoördinator regelt en coördineert mogelijke zorg voor alle leerlingen van het Gerrit Komrij College. Hij is via de mail bereikbaar: w.hummel@gerritkomrijcollege.nl

Leerlingen counselors
Elke leerling van het Gerrit Komrij College kan naar één van de leerlingen counselors, wanneer hij/zij ergens mee zit en hierover wil praten. Je kunt de counselors hierover rechtstreeks benaderen of via de mail: d.teunissen@gerritkomrijcollege.nl of l.vanbrero@gerritkomrijcollege.nl

Remedial teacher
Leerlingen kunnen kortdurend ondersteuning krijgen als zij moeite hebben met planning of een didactische achterstand hebben. De remedial teacher is bereikbaar via de mentor of zorgcoördinator.

Gedragsdeskundige
Leerlingen die moeite hebben zich aan te passen aan dagelijkse gang van zaken op het Gerrit Komrij College kunnen ondersteund worden door de gedragskundige. De gedragskundige is bereikbaar via de mentor of zorgcoördinator.

Orthopedagoog
De orthopedagoog richt zich vooral op de intra-psychische problematiek van leerlingen die als gevolg van ontwikkelingsstoornissen en/of persoonlijkheidsstoornissen, problemen in de thuissituatie of andere moeilijke omgevingsfactoren, niet optimaal kunnen functioneren in en van het onderwijsleerproces. De orthopedagoog is bereikbaar via de mentor of zorgcoördinator.

Vertrouwenspersonen
Ouders van leerlingen en werknemers van het Gerrit Komrij College kunnen een gesprek met één van de vertrouwenspersonen vragen als zij zich niet voldoende gehoord voelen door degene tot wie zij zich in eerste instantie moeten richten. De vertrouwenspersonen zijn via de mail bereikbaar: w.hummel@gerritkomrijcollege.nl

Pedagogisch medewerkster Onderwijs Zorg Steunpunt
De pedagogische medewerkster OZS ondersteunt leerlingen die tijdelijk in het OZS van het Gerrit Komrij College verblijven. Zij zijn bereikbaar via de mentor of zorgcoördinator.

Hoogbegaafdencoördinator
De hoogbegaafdencoördinator regelt en coördineert de activiteiten van de hoogbegaafde leerlingen van het Gerrit Komrij College. Deze is bereikbaar via de mentor of zorgcoördinator.

Antipestcoach
De antipestcoach onderneemt praktische activiteiten om pesten te voorkomen en bemiddelt bij onverhoopt pestgebeuren. De coach is bereikbaar via de mentor of zorgcoördinator.

Antipestcoördinator
De antipestcoördinator regelt en coördineert de zaken betreffende het voorkomen van pesten op het Gerrit Komrij College en bemiddelt bij onverhoopt pestgebeuren. De antipestcoördinator is bereikbaar via de mentor of zorgcoördinator.