Bestuur en organisatie
Schoolbestuur

Het Gerrit Komrij College wordt bestuurd door de stichting Achterhoek VO. De stichting stelt zich ten doel in de Achterhoek een zo divers, breed, thuisnabij en kleinschalig mogelijk aanbod van voortgezet onderwijsvoorzieningen te realiseren.

De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij het college van bestuur; de heer H.J. van der Esch (voorzitter) en mevrouw M.W. van Hattum. Een onafhankelijke raad van toezicht ziet toe op het functioneren van het bestuur.

Ouders, leerlingen en medewerkers van de school hebben via de medezeggenschapsraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad invloed op het bestuursbeleid.

Achterhoek VO is een samenwerkingsstichting, waar binnen de scholen hun openbare dan wel levensbeschouwelijke identiteit behouden. De stichting beheert twaalf scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Achterhoek:

Almende College, Gerrit Komrij College, Ludger College, MaxX, Metzo College, Prakticon, Praktijkonderwijs Zutphen, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Pronova Praktijkonderwijs, Het Stedelijk en Ulenhofcollege. Samen bieden de scholen van Achterhoek VO een breed scala aan opleidingsmogelijkheden.

 

Correspondentieadres van het college van bestuur

Postbus 429, 7000 AK Doetinchem

Bezoekadres
Holterweg 119, 7001 EK Doetinchem
T (0314) 39 41 81
E info@achterhoekvo.nl
I www.achterhoekvo.nl

 

Organisatie

 

Krista Klein Entink
Conrector
k.kleinentink@gerritkomrijcollege.nl

 

nienke-ter-maat

Nienke ter Maat
Afdelingsleider vmbo bk 1 t/m 4
n.termaat@gerritkomrijcollege.nl

 

Mike Seijger
Afdelingsleider mavo 1 t/m 4
m.seijger@gerritkomrijcollege.nl

 

Willem van Bruggen 
Afdelingsleider havo/vwo 1 t/m 3
w.vanbruggen@gerritkomrijcollege.nl

 

Rolinka Schipper
Afdelingsleider havo/vwo 4 t/m 6
r.schipper@gerritkomrijcollege.nl

 

Ed de Graaf
Directeur facilitair
e.degraaf@gerritkomrijcollege.nl

 

Theo Hendriksen
Stafmedewerker financiën en beheer
t.hendriksen@gerritkomrijcollege.nl

 

Joice Wannée
Coördinator ISK Winterswijk
j.wannee@gerritkomrijcollege.nl

 

Gea Beuzel-Velderman
Decaan havo/vwo
g.beuzel@gerritkomrijcollege.nl

 

Lonneke Nekkers
Decaan mavo, vmbo-bl/kl
l.nekkers@gerritkomrijcollege.nl

 

 

Op deze pagina:

Er zijn geen tags aanwezig op deze pagina!