Ouders

Als school proberen wij de ouders van onze leerlingen zo goed mogelijk op de hoogte te houden over de dagelijkse gang van zaken.

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders in de school; deze voert gesprekken met de leerling en/of de ouder(s) over de resultaten, de houding en het gedrag van de leerling.

Aan het begin van het schooljaar is er een kennismakingsavond voor de ouders.
Daarnaast zijn er de oudercontactavonden en de diverse informatieavonden over bijvoorbeeld profielkeuze en schoolactiviteiten. Eind januari/begin februari vindt op woensdag het Open Huis plaats. Zie de agenda voor de datum van het eerstvolgende Open Huis.

Door zitting te nemen in de Ouderraad of de responsgroep is het als ouder mogelijk mee te denken over de leeromgeving van uw zoon of dochter.

Voor verdere informatie over de communicatie met de ouders verwijzen wij u onder andere naar onze schoolgids.

Op deze pagina:

Er zijn geen tags aanwezig op deze pagina!