Onderwijsinspectie

Alle afdelingen van het Gerrit Komrij College hebben het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Voor de opbrengstenkaarten verwijzen wij u naar de website van de inspectie: www.onderwijsinspectie.nl

Op deze pagina:

Er zijn geen tags aanwezig op deze pagina!