Ouderraad

Betrokkenheid van ouders bij het tot stand brengen van een goede leer- en leefomgeving voor hun kinderen is van groot belang. Wij vinden het contact met ouders erg belangrijk omdat zij onze leerlingen het best kennen. Ook kunnen de meningen van ouders ons verder helpen de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en waar nodig te verbeteren. In de individuele begeleiding zoeken we contact met ouders. Wij verwachten steun van ouders bij het handhaven van gezamenlijk vastgestelde regels die nodig zijn om een schoolklimaat te creëren, waarin rust en veiligheid geleerd kan worden.
Ouders hebben de mogelijkheid om over school, de organisatie en het onderwijs mee te denken en mee te praten. Dat kan o.a. door deel uit te maken van de oudergeleding in de medezeggenschapsraad, of door lid te worden van de ouderraad. Ook wordt hun medewerking bij diverse activiteiten bijzonder gewaardeerd.

De ouderraad is ingesteld met als doel de relatie en communicatie tussen de school en de ouders te bevorderen. Per opleidingsrichting zijn een of meerdere ouders vertegenwoordigd in de ouderraad. Tevens is de ouderraad een goede afspiegeling van de verschillende opleidingsrichtingen die het Gerrit Komrij College heeft.

Wij vergaderen ongeveer zeven maal per jaar en houden één maal per jaar in november onze algemene ouderavond. De vergaderdata vindt u in de agenda. Op de algemene ouderavond worden onderwerpen behandeld waarvan wij het idee hebben dat u deze zullen interesseren.

Contact

Wanneer u vragen heeft aan een van de ouderraadsleden dan kunt u mailen naar ouderraad@gerritkomrijcollege.nl

 

Vergadering bijwonen?

Ouderraadvergaderingen zijn openbaar, maar vooraf aanmelden is wel gewenst. U kunt uw verzoek om aanwezig te zijn, mailen naar ouderraad@gerritkomrijcollege.nl. Toetreding tot en benoeming in de ouderraad is in principe mogelijk aan het begin van elk schooljaar.

Indien u een onderwerp besproken wilt hebben in de Ouderraadvergadering, kunt u dit voorleggen aan een van de onderstaande ouderraadsleden.

 

Voorzitter
Secretaris
Chris Bronkhorst, havo 5 Colette Wever, mavo 2

 

Leden
Rob Bouwhuis havo 2
Corine Kremer kader 2 en vwo 5
Angeline Kruisselbrink mavo 1
Esther van Manen havo 2
Arnold van der Meer vwo 1, kader 2 en vwo 4
Marieke Sleeking havo 2 en vwo 5
Annemarie Smit vwo 6
Mennolt Spijkstra havo 4
 Karin Stemerdink vwo 4
 Patricia Veldhuis kader 1 en kader 4

 

Op deze pagina: