Gerrit Komrij College

Overgangsnormen

Rapporten

In leerjaar 1, 2, 3 en havo-4, vwo-4 en vwo-5 ontvangen leerlingen in juli het eindrapport. Behaalde resultaten zijn het hele jaar door beschikbaar in Magister.

In vmbo bk-3 en -4, mavo-4, havo-5 en vwo-6 verstrekken we begin februari een tussenstand van het schoolexamen; in april het eindresultaat van het schoolexamen en in juni de eindcijferlijst van het examen.

Overgangsnormen

Leerlingen en hun ouders worden gedurende het schooljaar op de hoogte gehouden van de cijferresultaten via Magister. Wanneer u meer informatie wenst over de bevorderingseisen van een bepaald leerjaar, klik dan op onderstaande link om het overzicht van de overgangsnormen in te zien.
In vmbo-3, havo-4, vwo-4 en vwo-5 wordt tevens een begin gemaakt met het verzamelen van de resultaten die meetellen voor het examendossier. Deze blijven staan tot en met de voltooiing van het examen in respectievelijk vmbo-4, mavo-4, havo-5 en vwo-6.

Door alle maatregelen rond Corona waren de leeromstandigheden dit schooljaar niet optimaal. Daarom is er, in samenspraak met lesgevende collega’s en met instemming van de MR, een aangepaste versie van de Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen 2020-2021 verschenen.

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen 2020-2021 Corona

Doubleren

Onder bepaalde omstandigheden kan het voorkomen dat een leerling een klas moet doubleren. We proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen door bijvoorbeeld een leerling, waar mogelijk, te plaatsen in een hoger leerjaar van een onderliggend schooltype.
Leerlingen die in de leerjaren 1 en 2 van mavo en havo en in leerjaar 3 van het vwo en gymnasium onvoldoende hebben gepresteerd, worden geplaatst in het hogere leerjaar van het naastgelegen onderwijstype.

Overgaan naar een ander schooltype

In de eerste twee leerjaren van alle schooltypen en in het derde leerjaar havo/vwo kan een leerling overgeplaatst worden naar een andere niveaugroep. Aan het eind van het jaar gebeurt dit als gevolg van de bevorderingsbeslissing. Een leerling kan doorstromen van mavo-4 naar havo-4 (indien men aan bepaalde eisen voldoet) of van havo-5 naar vwo-5.

Bekijk meer van: