Met een superconditie kun je beter presteren

Toekomstdromen zijn vaak nog niet helder, maar Joel weet inmiddels wel dat het geen universiteit wordt. Dat hoeft voor hem niet, het duurt te lang: “Ik wil straks niet de hele dag achter een bureau, stil zitten is niets voor mij, ik ben een doener.”

Voor mij was de keuze voor het Gerrit Komrij College snel gemaakt. Het is lekker dichtbij en ik kan zo naar huis en weer terug. Ik was er wel eens eerder geweest en het voelt erg vertrouwd”, aldus Joel.

Dichtbij wonen geeft wel meer vrije tijd en ruimte om andere dingen te doen. Joel vertelt dat er meestal tijd over is, zijn huiswerk is zo gemaakt. “Mijn lesrooster is fijn en ik heb wel korte dagen, dus op het einde van de dag heb ik tijd om leuke dingen te doen.

Een van de uitdagingen voor Joel is het om fit te blijven en te werken aan een gezond lichaam, want met een superconditie kun je ook beter op school presteren. “Ik doe op de sportschool aan krachttraining. Ik ben niet iemand voor een groepssport. Iedere keer denk ik dan dat kan ik beter of waarom maak je nu zo’n domme fout.

Tussen al die nieuwe vakken die een brugklasser moet volgen zijn er wel een paar favoriet voor Joel. Zo vallen geschiedenis en aardrijkskunde erg in de smaak. Dat komt volgens Joel ook omdat leuke leraren hun verhalen vertellen over hun vak. Het is blijkbaar toch het enthousiasme van de leraar en de klik die er met leerlingen is die ook brugklassers motiveert om een stapje extra te zetten voor een vak.

Alle brugklassers hebben op het Gerrit Komrij College hun vast afdeling, De school mag dan groot lijken, maar voor iedereen is er een vaste vertrouwde plek, een uitvalbasis met vaste docenten en lokalen. “Alleen in de pauzes is het vaak zoeken naar een zitplek. Je bent dan met alle onderbouwleerlingen in het atrium, dat is reuze gezellig en ik ken al veel andere brugklassers. Meer stoelen zou wel fijn zijn.

Na een half jaar op het Komrij College valt er ook nog veel te ontdekken. Wie is rector en wat doet een leerlingencoördinator. Met het schaamrood op de kaken moet Joel bekennen dat nog niet ontdekt te hebben. Dat wordt dan de uitdaging voor het komend halfjaar.

Terug naar het overzicht