Gerrit Komrij College

Mavo

Op de mavo ligt het accent op loopbaanoriëntatie en -begeleiding. We beseffen dat het maken van een keuze voor een vervolgopleiding en een vakkenpakket, dat daarop is afgestemd, op jonge leeftijd moeilijk is. Om die reden krijgen de leerlingen vanaf het tweede jaar allerlei opdrachten, waarbij zij werken aan het ontwikkelen van loopbaancompetenties, die belangrijk zijn voor hun verdere schoolloopbaan.

In klas 2 krijgen de leerlingen vooral opdrachten die gericht zijn op het aanleren van vaardigheden, zoals zelfstandig werken en het geven van presentaties en maken ze opdrachten om hun eigen kwaliteiten beter in beeld te krijgen. In leerjaar 3 begint het examenprogramma van de mavo en lopen zij dan ook een week snuffelstage. In het examenjaar maken de leerlingen het sectorwerkstuk “mijn droomberoep”, waarbij ze ook oefenen met het schrijven van sollicitatiebrieven en het voeren van sollicitatiegesprekken.

Leerlingen met een mavo-diploma kunnen doorstromen naar het mbo-niveau 4. Een deel van de leerlingen stroomt door naar de havo.