Mavo

2009-05-20_1240-1

Op de mavo ligt het accent op loopbaanoriëntatie en -begeleiding. We beseffen dat het maken van een keuze voor een vervolgopleiding en een vakkenpakket, dat daarop is afgestemd, op jonge leeftijd moeilijk is. Om die reden krijgen de leerlingen vanaf het tweede jaar allerlei opdrachten, waarbij zij werken aan het ontwikkelen van loopbaancompetenties, die belangrijk zijn voor hun verdere schoolloopbaan.
In klas 2 krijgen de leerlingen vooral opdrachten die gericht zijn op het aanleren van vaardigheden, zoals zelfstandig werken en het geven van presentaties en maken ze opdrachten om hun eigen kwaliteiten beter in beeld te krijgen. In leerjaar 3 begint het examenprogramma van de mavo en lopen zij dan ook een week snuffelstage. In het examenjaar maken de leerlingen het sectorwerkstuk “mijn droomberoep”, waarbij ze ook oefenen met het schrijven van sollicitatiebrieven en het voeren van sollicitatiegesprekken. Leerlingen met een mavo-diploma kunnen doorstromen naar het mbo-niveau 4. Een deel van de leerlingen stroomt door naar de havo.

Als een leerling van mavo-4 wil overstappen naar havo-4 dient hij/zij aan de volgende criteria te voldoen:

  • Het gemiddelde cijfer (SE+CE) op de eindlijst van mavo-4 is minimaal 6,8. Als de leerling een gemiddeld eindcijfer tussen 6,3 en 6,8 heeft en toch naar de havo wil overstappen, komt hij/zij eerst in bespreking;
  • De leerling heeft een overwegend positief advies gekregen van de lesgevende docenten in mavo-4, waarbij capaciteiten, werkhouding en gedrag meewegen;
  • Er is bekeken of niveau 3F haalbaar is op basis van het resultaat van de rekentoets op 2F-niveau;
  • De resultaten voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde worden bekeken op haalbaarheid voor havo. Als een leerling geen wiskunde kiest, geldt de regel voor Nederlands en Engels;
  • De toelatingscommissie, waarin de afdelingsleider havo en de decaan havo/vwo zitting hebben, beslist op basis van bovenstaande of de leerling toelaatbaar is in havo-4;
  • De leerling kiest, indien mogelijk, voor havo de vakken die hij in mavo-4 heeft gevolgd.

 

Meer informatie over de nieuwe leerweg in het vmbo vindt u hier.

 

Op deze pagina:

Er zijn geen tags aanwezig op deze pagina!