Mavo

Op de mavo ligt het accent op loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Op jonge leeftijd een keuze maken voor een vervolgopleiding en een vakkenpakket, dat daarop is afgestemd, is best moeilijk. Daarom krijgen leerlingen vanaf het tweede jaar allerlei opdrachten, waarbij zij werken aan het ontwikkelen van loopbaancompetenties, die belangrijk zijn voor hun verdere schoolloopbaan.

In klas 2 krijgen de leerlingen vooral opdrachten die gericht zijn op het aanleren van vaardigheden, zoals zelfstandig werken en het geven van presentaties en maken ze opdrachten om hun eigen kwaliteiten beter in beeld te krijgen.

In leerjaar 3 begint het examenprogramma van de mavo en lopen zij een week snuffelstage.

In het examenjaar maken de leerlingen het profielwerkstuk “mijn droomberoep”, waarbij ze oefenen met het schrijven van sollicitatiebrieven en het voeren van sollicitatiegesprekken.

Leerlingen met een mavo-diploma kunnen doorstromen naar het mbo-niveau 4. Een deel van de leerlingen stroomt door naar de havo.

PTA: Programma voor Toetsing en Afsluiting

De PTA’s maken we bekend bij de start van het schooljaar. Hieronder vindt u het PTA. In deze PTA’s zijn zaken over absentie- en examenbeleid en andere regels en data uitgebreid omschreven. Voor de vakken vindt u hierin ook de weging van de toetsen en de praktische opdrachten, de te maken handelingsdelen en de toetsverdeling over het jaar.