Opleidingsschool IN*Oost

Sinds jaren is er een nauwe en zeer goede samenwerking tussen de scholen van Achterhoek VO, de lerarenopleidingen van de Faculteit Educatie Hogeschool Arnhem Nijmegen en de Radboud Docenten Academie. Het Gerrit Komrij College is Aspirant Opleidingsschool samen met andere scholen van VO Achterhoek. De aangesloten scholen zijn in dit samenwerkingsverband steeds bezig deze samenwerking te versterken. Dit door samen met de ILS / HAN en de Radboud docenten academie te werken aan een accreditatie voor Opleidingsschool.

Opleidingsschool IN*oost staat voor professionele leer-en kennisgemeenschap voor voortgezet onderwijs in de Achterhoek. Dit willen wij bereiken door onder meer het opzetten van professionele leergemeenschappen, het doen van onderzoek in de scholen (verder) te brengen, onze regiofunctie te verstevigen en gezamenlijk te werken aan een betere opleiding van studenten van lerarenopleidingen.

De scholen die deel uitmaken van Opleidingsschool IN*oost zijn:

  • Almende College
  • Gerrit Komrij College
  • Houtkamp College
  • Metzo College
  • Panora Lyceum
  • Schaersvoorde
  • Bbc (bovenbouwcampus) Ludger College, Rietveld Lyceum, Ulenhofcollege

Wat doet de opleidingsschool in spé zoal?

Er worden gezamenlijke studiebijeenkomsten georganiseerd waarbij studenten van alle scholen samen met hun werkplekbegeleiders deelnemen aan workshops en cursussen. De scholen hebben een gezamenlijk opleidingsprogramma waarbij het de bedoeling is dat er op elke school met dezelfde criteria wordt gewerkt. Hierbij zal de opleiding van de studenten voor 40% in de scholen plaats vinden.

Scholen leiden hun toekomstige personeel op. Studenten die op het Gerrit Komrij College hun stage hebben gedaan, vinden vaak de weg weer terug. Ze brengen de nieuwste didactiek en de meest moderne 20-century skills in de school. De ervaren collega’s delen op hun beurt hun expertise. Er ontstaat op deze manier een win-win situatie.

Op de website www.in-oost.nl vindt u meer informatie over Opleidingsschool IN*oost.