Visie

Het Gerrit Komrij College:

  • maakt werk van een veilige en geborgen leeromgeving, waarin leerlingen optimaal kunnen presteren. Die veilige omgeving maken medewerkers en leerlingen samen en naast leren is er tijd voor het ontwikkelen van hechte band tussen de klas en de docent.
  • kenmerkt zich verder door de individuele verschillen tussen de leerlingen. Omgaan met deze verschillen zien wij als een uitdaging voor ons onderwijsaanbod. Maar ook vinden wij het belangrijk aandacht te besteden aan de overeenkomsten tussen leerlingen: wat bindt hen en maakt hen een voor de school zo’n belangrijke groep?
  • streeft naar een open communicatie met leerlingen en ouders, waarbij we weten wat we aan elkaar hebben en waarbij we optimaal elkaars kwaliteiten benutten. We vinden het belangrijk dat iedereen zich kan laten zien in wie hij is of wat hij kan. Er valt veel van elkaar te leren.
  • doet haar best om een school te zijn waar medewerkers en leerlingen hun ambities en ideeën kwijt kunnen. Waar ruimte is om jezelf te ontwikkelen. We moedigen iedereen aan om die ruimte vooral goed te gebruiken en vinden dat iedereen kansen moet krijgen. Wanneer dat even niet lukt krijgen leerlingen díe ondersteuning die ze op dat moment nodig hebben. Ook dat kenmerkt het Gerrit Komrij College.
  • wil graag een school zijn die bij leerlingen past. Een school waar iedereen zich verbonden mee voelt. Het Gerrit Komrij College is hun school, is hun plek. Het Gerrit Komrij College daagt alle leerlingen uit Winterswijk en omgeving uit om het uiterste uit zichzelf te halen om daarmee goed voorbereid te zijn op de toekomst.

Of zoals we het zelf vaak kort zeggen:

Het Gerrit Komrij College is een school van en voor de leerling.