Veelgestelde vragen

Geeft het Gerrit Komrij College veel huiswerk?

Als je in de eerste klas zit, heb voor hun schoolwerk ongeveer anderhalf uur per dag nodig. De ene leerling werkt natuurlijk sneller dan de andere leerling. Wie aan huiswerk gewend is, maakt het vaak ook iets sneller dan iemand die dat voor het eerst krijgt. Heel vaak kun je al in de klas beginnen. Dat scheelt thuis tijd. Ook is het mogelijk in een van onze zelfwerkzaamheidsruimtes aan je schoolwerk te werken.

Is het Gerrit Komrij College een strenge school?

Als je met veel mensen samenleeft, heb je regels nodig. Wij hebben die regels ook en vinden het heel normaal dat je je daaraan houdt. We verwachten bijvoorbeeld dat je je spullen bij je hebt en het schoolwerk bijhoudt. Je mag de les niet verstoren of andere kinderen lastigvallen. Als je dat soort zaken overdreven vindt, vind je het Gerrit Komrij College misschien wel streng. Voor ons is het de normale gang van zaken.

Hoe lang duurt een schooldag?

Onze lesdagen zijn tussen 8.00 uur en 15.40 uur. Dat betekent dat je iedere dag tussen die tijdstippen ook beschikbaar moet zijn. Wanneer je de ene dag vroeg begint, ben je ook vroeg uit. Later beginnen betekent vanzelfsprekend dan ook later uit.

Is het Gerrit Komrij College een grote school?

Het Gerrit Komrij College heeft ongeveer 1200 leerlingen. Deze leerlingen hebben allemaal hun eigen afdeling in het gebouw. Dat zijn er heel wat meer dan op je basisschool. Daarom doen alle docenten erg hun best om je snel te leren kennen. Je klassenmentor helpt jou de school te leren kennen.

Kan ik bij een vriend of vriendin in de klas komen?

Ja, als je een speciaal verzoek hebt, kun je dit aangeven bij de aanmelding. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met je wens om bij een vriend of vriendin in de klas te komen.