Medezeggenschapsraad

De school kent een Medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit een ouder-, een leerling- en een personeelsgeleding. De leden hebben invloed op het schoolbeleid. Zo heeft de MR in veel gevallen advies- of instemmingsrecht. Het bestuur/de schoolleiding kan beleidskwesties voorleggen ter advisering of besluitvorming , maar de MR heeft ook het recht om zelf initiatieven te bespreken. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Heeft u idee├źn, suggesties of opmerkingen voor de medezeggenschapsraad? Geef dat dan door via medezeggenschapsraad@gerritkomrijcollege.nl.

De leerlinggeleding

Merel Geerdink
Julia Kats
Bo Fukkink

De leerlinggeleding van de MR kunt u bereiken door een e-mail te sturen naar medezeggenschapsraad@gerritkomrijcollege.nl.

De oudergeleding

Mevrouw H. Glazenburg
De heer O. Spijkstra
Mevrouw J. van de Leij-Alblas
Mevrouw S. Hannink
Mevrouw S. Verhoef

De oudergeleding van de MR kunt u bereiken door een e-mail te sturen naar medezeggenschapsraad@gerritkomrijcollege.nl

De personeelsgeleding

De heer R.P.J. Kubben (voorzitter)
Mevrouw G.B. Beuzel (vice-voorzitter)

Mevrouw M. Aarnink
De heer J. Berends
Mevrouw H. Duits
De heer P. Goossens
Mevrouw J. Hijink
Mevrouw W. Veenstra

Mevrouw A. Takken (ambtelijk secretaris)

De vertegenwoordiger namens het bestuur

De heer J. Sanders (rector)