Medezeggenschapsraad

De school kent een Medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit een ouder-, een leerling- en een personeelsgeleding. De leden hebben invloed op het schoolbeleid. Zo heeft de MR in veel gevallen advies- of instemmingsrecht. Het bestuur/de schoolleiding kan beleidskwesties voorleggen ter advisering of besluitvorming aan de MR, maar de MR heeft zelf ook het recht om initiatieven te bespreken. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Heeft u ideeën, suggesties of opmerkingen voor de medezeggenschapsraad? Geef dat dan door via medezeggenschapsraad@gerritkomrijcollege.nl

De verkiezingen voor nieuwe leden van de leerlinggeleding van de Medezeggenschapsraad van het Gerrit Komrij College vinden dit schooljaar plaats.

De leerlinggeleding

Sascha Scharenborg (v6)
Noëlle de Jong (v6)
Thijmen Bentsink (v5)
De leerlinggeleding van de MR kunt u bereiken door een e-mail te sturen naar medezeggenschapsraad@gerritkomrijcollege.nl

De oudergeleding

De heer M. Blom
Mevrouw H. Glazenburg
De heer R. Lievers
Mevrouw S. Woerdman
De heer O. Spijkstra

De oudergeleding van de MR kunt u bereiken door een e-mail te sturen naar medezeggenschapsraad@gerritkomrijcollege.nl

 

De personeelsgeleding

Mevrouw G.B. Beuzel – Velderman
g.beuzel@gerritkomrijcollege.nl

De heer J.Berends
j.berends@gerritkomrijcollege.nl

De heer R. te Brummelstroete
r.tebrummelstroete@gerritkomrijcollege.nl

De heer R.P.J. Kubben (secretaris)
r.kubben@gerritkomrijcollege.nl

De heer J.A.Rooks (voorzitter)
a.rooks@gerritkomrijcollege.nl

Mevrouw H. Duits
h.duits@gerritkomrijcollege.nl

 

De vertegenwoordiger namens het bestuur

De heer J.G.C. Lommen (rector)
s.lommen@gerritkomrijcollege.nl

 

Op deze pagina:

Er zijn geen tags aanwezig op deze pagina!