Gerrit Komrij College

Medezeggenschapsraad

De school kent een Medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit een ouder-, een leerling- en een personeelsgeleding. De leden hebben invloed op het schoolbeleid. Zo heeft de MR in veel gevallen advies- of instemmingsrecht. Het bestuur/de schoolleiding kan beleidskwesties voorleggen ter advisering of besluitvorming , maar de MR heeft ook het recht om zelf initiatieven te bespreken. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Heeft u ideeën, suggesties of opmerkingen voor de medezeggenschapsraad? Geef dat dan door via medezeggenschapsraad@gerritkomrijcollege.nl.

De leerlinggeleding

Nastya Konova
Patricia Mirzoian

De leerlinggeleding van de MR kunt u bereiken door een e-mail te sturen naar medezeggenschapsraad@gerritkomrijcollege.nl.

De oudergeleding

Mevrouw H. Glazenburg
Mevrouw S. Woerdman
De heer O. Spijkstra
De heer C. Dingemans
Mevrouw J. van de Leij-Alblas

De oudergeleding van de MR kunt u bereiken door een e-mail te sturen naar medezeggenschapsraad@gerritkomrijcollege.nl

De personeelsgeleding

De heer J.A. Rooks (voorzitter)
De heer R.P.J. Kubben (secretaris)

De heer J.Berends
Mevrouw G.B. Beuzel-Velderman
Mevrouw H. Duits-Dierdorp
Mevrouw D. Hamberg
Mevrouw W. Veenstra

De vertegenwoordiger namens het bestuur

De heer J.G.C. Lommen (rector)