Gerrit Komrij College

Leerlingenraad

Een school voor en door leerlingen krijg je door de leerlingen zelf invloed te geven.
Die invloed wordt zichtbaar gemaakt met een leerlingenraad.

Wat doet de leerlingenraad?

Ook al klinkt het misschien ongelooflijk saai, de voornaamste activiteit van de leerlingenraad is vergaderen. Dit kan over allerlei verschillende onderwerpen gaan, bijvoorbeeld over klachten over de communicatie of het organiseren van een activiteit. Het belangrijkste van de leerlingenraad is dat ze meedenkt over ideeën en oplossingen van problemen die in de school spelen. Ook brengt de leerlingenraad zelf dingen in praktijk, zoals het daadwerkelijk uitvoeren van een activiteit.

Wie zitten er in de leerlingenraad?

In de leerlingenraad zitten ongeveer tien leerlingen. Deze leerlingen komen uit zoveel mogelijk verschillende afdelingen. De leerlingen die in de leerlingenraad zitten, zijn ook automatisch lid van het de leerlingenresponsgroep (LRG) van haar of zijn afdeling. In deze groep praat je met andere leerlingen die in dezelfde afdeling zitten over zaken die in school spelen. Ook is er een afdelingsleider uit het managementteam (MT) die verantwoordelijk is voor het begeleiden van de leerlingenraad.

Wat wordt er zoal besproken in de leerlingenraad?

Zoals eerder genoemd wordt er tijdens de vergadering onder andere overlegd over klachten van leerlingen. Actuele problemen worden besproken en er wordt naar oplossingen gezocht. De meningen en ideeën van de leerlingenraad worden meegenomen in de MT-vergaderingen en worden ook weer teruggekoppeld naar de leerlingenraad.

Waarom lid worden van een leerlingenraad?

Het is erg leuk lid te zijn van een leerlingenraad, omdat je merkt dat je veel meer inspraak hebt dan je eigenlijk dacht. Ook is het erg leerzaam omdat je leert problemen aan te pakken en dingen te organiseren. Iedereen met een beetje tijd en een goede motivatie kan een goede kandidaat zijn voor de leerlingenraad. Dus als je graag wil mee discussiëren en wil leren over de gang van zaken op school, stuur dan zeker even een motivatiebrief!

Hoe word je lid van de leerlingenraad?

Als je interesse hebt in een plekje van de leerlingenraad kun je een motivatiebrief schrijven en die opsturen naar leerlingenraad@gerritkomrijcollege.nl. Zet in die motivatiebrief waarom je graag in de leerlingenraad wil en hoeveel tijd je eraan kunt of wilt besteden. De motivatiebrieven worden gelezen en na een eerste selectie worden dan een paar leerlingen op gesprek gevraagd om te kijken of je geschikt bent. Als je niet zo goed bent in het foutloos schrijven van een brief, denk dan niet meteen dat de leerlingenraad niets voor je is. Je kunt altijd iemand vragen om jouw brief eerst te lezen voordat je die opstuurt. Het gaat ons om de boodschap in de brief (jouw motivatie) en wat je daarover tijdens het gesprek vertelt. Het niveau waarop je onderwijs volgt, maakt voor ons niet uit. We willen namelijk graag dat elke afdeling in de leerlingenraad vertegenwoordigd is. We maken pas na de gevoerde gesprekken een definitieve selectie.