Leerlingenraad

Mogen wij ons even voorstellen

Wij zijn een groep leerlingen uit verschillende leerjaren en afdelingen die samen de leerlingenraad vormen. Wij komen op voor de belangen van leerlingen op school. Samen met onze begeleider komen we een aantal keren per jaar bij elkaar om te praten over allerlei onderwerpen die leerlingen op school bezig houden.

Omdat er momenteel veel leerlingen uit eindexamenklassen in de raad zitten, zijn we op zoek naar nieuwe leden. Lijkt het je leuk om deel te nemen dan kun je ons dat laten door een mailtje te sturen naar LeerlingenRaad@GerritKomrijCollege.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. Ook als je een onderwerp wilt aandragen voor onze vergaderingen dan kan dit via de mail.

Wat doet de leerlingenraad?

De leerlingenraad is de schakel tussen de leerlingen en de schoolleiding. Zij horen wat er binnen de school speelt en zorgen dat de leerlingen gehoord worden. De onderwerpen die spelen binnen de school worden besproken in vergaderingen van de leerlingenraad. Het belangrijkste van de leerlingenraad is dat ze meedenkt over ideeën en oplossingen van problemen die in de school spelen. Ook voert de leerlingenraad dingen uit in de praktijk, bijvoorbeeld het updaten van het leerlingenstatuut en het organiseren van activiteiten voor leerlingen.

Wie zitten er in de leerlingenraad?

In de leerlingenraad zitten ongeveer tien leerlingen. Deze leerlingen komen uit zoveel mogelijk verschillende afdelingen. De leerlingen die in de leerlingenraad zitten, zijn ook automatisch lid van het de leerlingenresponsgroep (LRG) van haar of zijn afdeling. In deze groep praat je met andere leerlingen die in dezelfde afdeling zitten over zaken die in school spelen. Ook is er een docent die verantwoordelijk is voor het begeleiden van de leerlingenraad.

Wat wordt er zoal besproken in de leerlingenraad?

Tijdens vergaderingen wordt er onder andere overlegd over wat er binnen de school speelt. Dit kan gaan over klachten van leerlingen, maar ook over nieuwe ideeën voor het verbeteren van de school voor leerlingen. Actuele problemen worden besproken en er wordt naar oplossingen gezocht. De meningen en ideeën van de leerlingenraad worden meegenomen in de MT-vergaderingen en worden ook weer teruggekoppeld naar de leerlingenraad.

Waarom lid worden van een leerlingenraad?

Het is erg leuk lid te zijn van een leerlingenraad, omdat je merkt dat je veel meer inspraak hebt dan je eigenlijk dacht. Ook is het erg leerzaam omdat je leert problemen aan te pakken en dingen te organiseren. Iedereen met een beetje tijd en een goede motivatie kan een goede kandidaat zijn voor de leerlingenraad.

Hoe word je lid van de leerlingenraad?

Als je interesse hebt in een plekje van de leerlingenraad kun je je aanmelden door middel van een motivatiebrief. Deze stuur je naar: leerlingenraad@gerritkomrijcollege.nl. Zet in die motivatiebrief waarom je graag in de leerlingenraad wil en hoeveel tijd je eraan kunt of wilt besteden. De motivatiebrieven worden gelezen en na een eerste selectie worden leerlingen op gesprek gevraagd om te kijken of je geschikt bent. Als je niet zo goed bent in het foutloos schrijven van een brief, denk dan niet meteen dat de leerlingenraad niets voor je is. Je kunt altijd iemand vragen om jouw brief eerst te lezen voordat je die opstuurt. Het gaat ons om de boodschap in de brief (jouw motivatie) en wat je daarover tijdens het gesprek vertelt. Het niveau waarop je onderwijs volgt, maakt voor ons niet uit. We willen namelijk graag dat elke afdeling in de leerlingenraad vertegenwoordigd is. We maken pas na de gevoerde gesprekken een definitieve selectie.