Gerrit Komrij College

Organisatie

Het Gerrit Komrij College behoort tot stichting Achterhoek VO. De stichting stelt zich ten doel in de Achterhoek een zo divers, breed, thuis nabij en kleinschalig mogelijk aanbod van voortgezet onderwijsvoorzieningen te realiseren.

De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij het college van bestuur:

 • mevrouw M.W. van Hattum (voorzitter)
 • mevrouw A.C. de Visch Eybergen

Een onafhankelijke raad van toezicht ziet toe op het functioneren van het bestuur.

Ouders, leerlingen en medewerkers van de school hebben via de medezeggenschapsraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad invloed op het bestuursbeleid.

Achterhoek VO verenigt scholen van openbare en bijzondere signatuur. De stichting bestuurt vijftien scholen voor voortgezet onderwijs in de Achterhoek. Twee scholen van onderstaande scholen zullen met ingang van schooljaar 2020-2021 de deuren openen.

 • Almende College
 • Baudartius College
 • Eligant Lyceum
 • Gerrit Komrij College
 • Houtkamp College
 • Kompaan College
 • Ludger College
 • MaxX
 • Metzo College
 • Prakticon
 • Praktijkonderwijs Zutphen
 • Pronova
 • Rietveld Lyceum
 • Christelijk College Schaersvoorde
 • Het Stedelijk
 • Ulenhofcollege

Samen bieden de scholen van Achterhoek VO een breed scala aan opleidingsmogelijkheden.

Downloads

Op de website van Achterhoek VO treft u een overzicht aan van de bestuursdocumenten van Achterhoek VO. Bent u op zoek naar een specifiek document, dan kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat van Achterhoek VO. Volg deze link.

Adresgegevens Achterhoek VO

Holterweg 119, 7001 EK Doetinchem
Postbus 429, 7000 AK Doetinchem
T (0314) 39 41 81

info@achterhoekvo.nl
I  www.achterhoekvo.nl

Bekijk meer van: