Organisatie

Het Gerrit Komrij College behoort tot stichting Achterhoek VO. De stichting stelt zich ten doel in de Achterhoek een zo divers, breed, thuisnabij en kleinschalig mogelijk aanbod van voortgezet onderwijsvoorzieningen te realiseren.

De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij het college van bestuur:

 • mevrouw M.W. van Hattum (voorzitter)
 • mevrouw M. Schijvenaars

Een onafhankelijke raad van toezicht ziet toe op het functioneren van het bestuur.

Ouders, leerlingen en medewerkers van de school hebben via de medezeggenschapsraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad invloed op het bestuursbeleid.

Achterhoek VO verenigt scholen van openbare en bijzondere signatuur. De stichting bestuurt zeventien scholen voor voortgezet onderwijs in de Achterhoek:

 • Almende College
 • Baudartius College
 • Eligant Lyceum
 • Gerrit Komrij College
 • Houtkamp College
 • Ludger College
 • Kompaan College
 • MaxX
 • Metzo College
 • Panora Lyceum
 • Prakticon
 • Praktijkonderwijs Zutphen
 • Pronova
 • Rietveld Lyceum
 • Christelijk College Schaersvoorde
 • Het Stedelijk
 • Ulenhofcollege

Samen bieden de scholen van Achterhoek VO een breed scala aan opleidingsmogelijkheden.

Downloads

Op de website van Achterhoek VO treft u een overzicht aan van de bestuursdocumenten van Achterhoek VO. Hier vindt u onder andere documenten over bestuur en organisatie, zoals statuten, de integriteitscode, klachtenregeling, commissie van beroep eindexamens en het privacyreglement; publicaties, zoals het jaarverslag en de begroting; documenten betreffende de Raad van Toezicht, zoals het toezichtskader en het reglement auditcommissie en bestanden van de GMR, zoals reglement en statuut. Volg deze link om bij de bestanden te komen.

Bent u op zoek naar een specifiek document, dan kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat van Achterhoek VO. 

Adresgegevens Achterhoek VO

Holterweg 119, 7001 EK Doetinchem
Postbus 429, 7000 AK Doetinchem
T (0314) 39 41 81

info@achterhoekvo.nl
I  www.achterhoekvo.nl