Geschiedenis

De RHBS te Winterswijk en zijn opvolgers

Op 13 oktober 1870 werd aan de Zonnebrink in Winterswijk de Rijks Hoogere Burger School geopend. Het was de vijftiende in Nederland. De school beleefde veel uitbreidingen en fusies, maar administratie en directie zetelen tot 2012 nog steeds in hetzelfde gebouw aan de Zonnebrink. Dat is heel bijzonder, zo niet uniek voor Nederland. Maar niet voor lang meer: de nieuwbouw op het voormalige emplacement van de spoorwegen werd na de zomer van 2012 betrokken.

RHBS

De school begon als driejarige cursus met 7 docenten en ongeveer 30 leerlingen. De eerste tientallen jaren veranderde hieraan weinig en enige keren werd de school zelfs met opheffing bedreigd. Pas vanaf 1913, toen de school startte met een vijfjarige cursus, begon het leerlingenaantal flink te groeien. Zozeer, dat er een nieuwe vleugel moest worden aangebouwd. Een nieuwe mijlpaal kwam in 1930, toen vanaf de vierde klas de keuze mogelijk werd tussen een A-afdeling [literair-economisch] en een B-afdeling [exacte vakken].

Lyceum

Kort na de oorlog, in 1947, kwam er weer een nieuwe afdeling bij: het gymnasium. Het was een merkwaardige constructie, want er werd een gemeentelijk gymnasium ondergebracht bij een rijks HBS. De school kreeg er een andere naam door en heette voortaan Winterswijks Lyceum; de directeur werd rector. Tien jaar later kwam er nog een afdeling bij: de Middelbare School voor Meisjes [MMS]. Net als het gymnasium bleef het een kleine afdeling. Maar de school als geheel groeide gestaag en begin 60’er jaren werd een grote verbouwing uitgevoerd. Hierbij ontstond onder meer de grote hal, die het gebouw lange tijd domineerde.

RSG

Het hele onderwijssysteem werd overhoop gehaald door de Mammoetwet. In 1968 ging deze in Winterswijk van start voor mavo, havo en vwo. Dit werd mogelijk gemaakt door de fusie met de gemeentelijke ulo-school. Alles kwam onder één rijksdak met weer een nieuwe naam: RSG ofwel Rijksscholengemeenschap Winterswijk, wat later aangevuld werd tot RSG Hamaland. De naam Rijks Hoogere Burger School verdween van de gevel; deze was achterhaald.

De Driemark

De grootste fusie in de geschiedenis van de school vond plaats in 1993, toen in één keer de RSG werd samengevoegd met de Lagere Technische School [die al eerder was gefuseerd met de RK mavo] en de leao [die al was gefuseerd met de voormalige landsbouw- en huishoudschool Wamelink Esch]. Na 121 jaar trok het Rijk zich terug en het geheel kwam onder gemeentelijk beheer. En weer moest er een nieuwe naam komen om de verbinding te illustreren: Gemeentelijke Scholengemeenschap De Driemark. De laatste fusie vond plaats in 2001, toen de afdeling svo-lom van de Korenburg werd toegevoegd. Maar hiervoor hoefde de naam niet te veranderen.

Orchidee en Achterhoek VO

Heel recent zijn toch weer twee nieuwe namen aan het rijtje toegevoegd. Door besturenfusies met vergelijkbare scholen in de Achterhoek werd De Driemark eerst toegevoegd aan de Orchidee Scholengroep. Deze ging in 2011 over tot de koepel van Achterhoek VO. De Driemark bleef echter onder eigen naam voortbestaan.

Gerrit Komrij College

Met het betrekken van de nieuwbouw in het schooljaar 2012-2013 werd voor de laatste keer een andere naam gevonden voor de school die in vele opzichten midden in de Winterswijkse gemeenschap staat. De Driemark gaat verder onder de naam Gerrit Komrij College. Zo heeft de eerste Dichter des Vaderlands, geboren Winterswijker en oud-leerling van de school, Gerrit Komrij, naast zijn vele prijzen voor zijn literair werk nu ook zijn eigen college. In zijn werk keert Komrij regelmatig terug naar zijn jeugd in Winterswijk. Net als Komrij gaan leerlingen hun talenten en dromen achterna en vliegen uit. Waarbij de band met Winterswijk blijft bestaan.
Overigens is op de gevel van het monumentale gebouw aan de Zonnebrink weer de oorspronkelijke naam Rijks Hoogere Burgerschool te lezen. Nu echter in plakletters; de oorspronkelijke reliëfletters waren waarschijnlijk te moeilijk aan te brengen of te duur.

[Wim Scholtz, Ed de Graaf 2005/2012]