Gerrit Komrij College

Zoekresultaten voor ouderraad

Ouderraad

https://gerritkomrijcollege.nl/organisatie/ouderraad/

Betrokkenheid van ouders bij het tot stand brengen van een goede leer- en leefomgeving voor hun kinderen is van groot belang. Wij vinden het contact met ouders erg belangrijk omdat zij onze leerlingen het best kennen. Ook kunnen de meningen van ouders ons helpen de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en waar nodig te …

Financiën

https://gerritkomrijcollege.nl/schoolgids/financien/

Algemeen Onze school ontvangt voor het reguliere onderwijsprogramma geld van het Ministerie van OCW. Hieruit worden alle “gewone” schoolkosten betaald: de salarissen van het personeel, de inrichting van de school (meubilair, computers, installaties), de schoolboeken, het onderhoud van het gebouw, de schoonmaak, enz. Er zijn echter ook kosten die door school gemaakt worden waar geen financiële …

Veelgestelde vragen

https://gerritkomrijcollege.nl/kom-r-bij/veel-gestelde-vragen/

Zitten brugklassers van ieder niveau bij elkaar of wordt er door de school vooraf een splitsing gemaakt?  Het Gerrit Komrij College kent vanaf schooljaar 2020-2021 in de brugklas dakpanklassen, waarbij twee niveaugroepen bij elkaar in de klas zitten. We onderscheiden: vmbo basis-kader, mavo-havo en havo-vwo. Op grond waarvan wordt een leerling in een bepaald niveau …

Inspectie van het Onderwijs

https://gerritkomrijcollege.nl/organisatie/onderwijsinspectie/

Alle afdelingen van het Gerrit Komrij College hebben het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs. Opbrengsten Alle afdelingen van het Gerrit Komrij College hebben …